EN ISO 20471

  Les alt om EN ISO 20471-sertifisering av synlig arbeidstøy.

  EN ISO 20471

  I flere og flere bransjer ser man i dag nødvendigheten av at medarbeiderne bruker verneklær. Det gjelder spesielt i bransjene der en del av arbeidet foregår i nærheten av trafikk, kraner og andre motoriserte kjøretøy samt ved arbeid i mørket. Det er også en god investering. EN ISO 20471-sertifisert verneklær sørger for medarbeidernes sikkerhet mens de konsentrerer seg om arbeidet. Medarbeiderne vil være synlige både natt og dag og fra alle vinkler, også bakfra der medarbeiderne selv ikke kan orientere seg. Med riktig EN ISO 20471-verneklær skjules hverken reflekser eller det fluoriserende materialet av blinde vinkler.

  EN ISO 20471 er en internasjonalt anerkjent standard som stiller krav til synlige verneklær for medarbeidere innenfor høyrisikoområder. Å benytte riktig verneklær er viktig og må prioriteres. Også selv om bare en kortere del av arbeidsdagen foregår i områder der synlighet er viktig. EN ISO 20471 er inndelt i tre nivåer i henhold til hvilken risikosone man arbeider i, samt hvor god beskyttelse produktet gir medarbeideren. Det er kravet til synlighet – og dermed kravet til arealet på refleksene og det fluoriserende materialet – som avgjør hvilket av nivåene man skal velge. Alle produkter har reflekser med en refleksjonsevne som innfrir det som tidligere tilsvarte nivå 2.

  Minstearealer av synlig materiale i m²
    Class 3 Class 2 Class 1
  Refleksbånd 0,20 m² 0,13 m² 0,10 m²
  Fluoriserende materiale 0,80 m² 0,50 m² 0,14 m²

  Det høyeste nivået er nivå 3. Hos MASCOT kan du innfri kravene til nivå 3 på to måter. Velg enten et EN ISO 20471-produkt innenfor nivå 3 (f.eks. en jakke) eller velg to produkter som sammen er sertifisert for nivå 3. MASCOT har fått godkjent et unikt og enkelt bokstavsystem som gjør det enkelt å få oversikt over de ulike nivåene og som gir overblikk over de ulike kombinasjonsmulighetene innenfor nivå 3-bekledning. Systemet er godkjent av sertifiseringsinstituttet og gjør at usikkerhet elimineres. På denne måten vil medarbeiderne alltid ha det rette sikkerhetsnivået. Kombinasjonsmulighetene av verneklær med EN ISO 20471 finnes også på merkelappen, på vaskeanvisningen og i brukerinformasjonen til tøyet.

  Samsertifisering

  Ved å kombinere to individuelle produkter med EN ISO 20471, kan du oppnå nivå 3-sertifisering for et helt sett. Dersom du f.eks. har en jakke i produktgruppe B (produktgruppens bokstav avleses på merkelappen på produktet), kan du oppnå EN ISO 20471 nivå 3 for hele settet ved å velge bukser merket med Y eller X.

    Jakke/Genser - Tegning T-skjorte/Vest - Tegning
  Hi-Vis gruppe A Hi-Vis gruppe B Hi-Vis gruppe C
  Bukse - Tegning Hi-Vis gruppe Y EN ISO 20471 - kl. 3 EN ISO 20471 - kl. 3 EN ISO 20471 - kl. 3
  Hi-Vis gruppe Z EN ISO 20471 - kl. 3 EN ISO 20471 - kl. 2 EN ISO 20471 - kl. 2
  Shorts/Piratbukser - Tegning Hi-Vis gruppe X EN ISO 20471 - kl. 3 EN ISO 20471 - kl. 3 EN ISO 20471 - kl. 2

  *) Overalls kan kombineres til et sertifisert nivå 2 eller 3 dersom det benyttes en overdel utenpå overalls. Hvis det brukes en t-skjorte/overdel under en overall, er det sikkerhetsnivået for overallen som avgjør det samlede sertifiseringsnivået.

  Synlighet er ekstremt viktig også etter gjentatt bruk. Derfor tester og sertifiserer MASCOT synligheten av verneklær med EN ISO 20471 etter langt flere vasker enn de fem som standarden krever. Dermed sikrer MASCOT at arbeidsklærnes sikkerhet ikke forringes etter lengre tids bruk og dermed opprettholdes normen EN ISO 20471.