EN 342

    MASCOTs produkter som er sertifisert etter EN 342:2017-standarden, sørger for en høy grad av kuldebeskyttelse

    EN 342

    Klær som er sertifisert i henhold til EN 342:2017, beskytter deg mot kulde. Arbeid i kalde omgivelser krever riktig påkledning, ettersom det er viktig at du både er beskyttet og kan holde deg varm. Et kaldt miljø karakteriseres av en temperatur på eller under –5 °C. Dette måles ikke bare ut fra lufttemperaturen, men også ut fra fuktighet og vind. Hvis det er mye vind, kan det hende du må ha bedre isolering, selv om temperaturen er den samme. Det er viktig at arbeidsklærne holdes tørre, ettersom beskyttelsen kan bli svekket hvis klærne blir våte. For å forbedre kuldebeskyttelsen og forebygge lokal nedkjøling, er det også behov for å dekke til hender, føtter og hode. Samtidig er det viktig at glidelåsene er trukket opp og klærne er strammet til, for eksempel rundt håndleddet.

    Hvert enkelt produkt med EN 342:2017 er individuelt sertifisert til EN 342:2017-standard etter forskjellige klasser. Disse klassene beskriver isoleringsverdien, luftgjennomtrengeligheten og eventuelt vanntettheten til produktet. Bokstaven Y ved siden av EN 342:2017-piktogrammet betegner isoleringsverdien. Hos MASCOT står den ikke ved siden av symbolet, men vanligvis ovenfor produktinformasjonen. Isoleringsverdien oppgis i Icler-verdi, men hos MASCOT omregner vi Icler-verdien til clo, hvor 1 clo er det samme som 0,155 m2K/W. Luftgjennomtrengeligheten, betegnet med bokstavene AP (air permeability), blir angitt i klassene 1–3, der 3 er den øverste klassen. Det vil si at du med klasse 3 oppnår den beste beskyttelsen mot luftstrømninger som kan trenge gjennom materialet og inn til kroppen. Dette tallet står til høyre for sertifiseringssymbolet. Vanntettheten betegnes med bokstavene WP, og disse vil kun vises hvis produktet er vanntett. Hvis produktet er vanntett, vil det stå WP i sertifiseringen.

    Du kan forlenge arbeidsklærnes levetid og beskyttelse ved å oppbevare dem tørt og vaske dem i henhold til instruksjonene i klærne.