Sertifiseringer

  MASCOTs egen kvalitetsmerking. TESTED TO WORK er ikke en internasjonal standard. Den er derimot MASCOTs kvalitetsstempel som sikrer deg et gjennomtestet produkt. Dette betyr at både stoffet og leverandøren er kvalitetssikret. Det betyr også at produktet er produsert under gode forhold og med utallige kontroller underveis. Produktet har også blitt testet ute i den virkelige verden før vi satt det i produksjon. Vi har også kontrollert at det har de rette funksjonene for din hverdag. Alt dette og mye mer står TESTED TO WORK for. Det er din garanti for kvalitet!

  Arbeidsklær

  MASCOTs arbeidsklær er sertifisert i henhold til høye internasjonale standarder. Her kan du få mer informasjon om de forskjellige sertifiseringene, slik at du finner de riktige arbeidsklærne til dine arbeidsforhold.

  EN ISO 20471

  EN ISO 20471 - Synlig bekledning

  Klassebetegnelsen (tallet X ved siden av symbolet) angir klassen som beskriver hvor godt produktet er i stand til å beskytte brukeren. Klasse 3 er den øverste klassen som kan oppnås. Et tøysett kan klassifiseres etter en høyere beskyttelsesklasse enn det enkelte plagg ved separat bruk. Den mulige høyere klassen står oppgitt i merkingen på klærne. Klær som er sertifisert i henhold til EN ISO 20471, er testet etter vask. Hvis det ikke er oppgitt noe annet på klærnes etikett, er materialet testet etter fem vaskeomganger.

  Les mer

  EN 17353 - Arbeidstøy med forbedret synlighet

  EN 17353 er en EU-standard som stiller krav til forbedret synlighet i arbeidsklær for medarbeidere i arbeidssituasjoner i områder med middels risiko. Arbeidsklær sertifisert i henhold til EN 17353 er egnet for ansatte som trenger synlighet, men som ikke jobber på et sted hvor risikoanalysen av arbeidsområdet medfører krav om personlig verneutstyr i henhold til EN ISO 20471.

  Les mer

  EN 342

  EN 342 - beskyttelse mot kulde

  Arbeidsklær som er sertifisert i henhold til EN 342, gir deg best beskyttelse mot kulde. For å gi best mulig beskyttelse må arbeidsklærne holdes tørre og lukkes til ordentlig, for eksempel rundt håndleddet. Hvert enkelt produkt er klassifisert etter ulike verdier: isoleringsverdi, luftgjennomtrengelighet og eventuell vanntetthet (WP). Jo høyere isoleringsverdi, jo bedre beskyttelse får du. Du finner isoleringsverdien ved produktet. Luftgjennomtrengeligheten angis i piktogrammet med verdi på 1–3, der 3 er høyest.

  Les mer

  EN 343 - X|X|X

  EN 343:2019

  Når jobben må gjøres uansett vær og vind, er det viktig å være riktig påkledd. EN 343 angir verdier på klær som kan brukes som beskyttelse mot regn. Ved siden av symbolet står det tre verdier. Den øverste verdien angir vanntettheten, mens den midterste angir pusteevnen til det samlede produktet. Begge verdiene er delt inn i klassene 1–4, der 4 er den øverste klassen. Den nederste verdien er en valgfri test av det ferdigsydde produktet under påvirkning av regn ovenfra. R betyr at produktet er testet, mens X betyr at det ikke er testet.

  Les mer

  EN 343

  EN 343 - Pustende, vind- og vanntette arbeidsklær

  Når jobben må gjøres uansett vær og vind, er det viktig å være riktig påkledd. EN 343 er en europeisk standard for verneklær. Bruk klær med EN 343-sertifisering hvis du vil være sikker på å ha det komfortabelt uansett nedbør og vind. Ved siden av symbolet for EN 343 står det to verdier. Den første verdien angir vanntettheten. Den andre verdien angir produktets pusteevne. Begge verdiene er delt inn i klassene 1–3, der 3 er den øverste klassen.

  Les mer

  EN ISO 11611

  EN ISO 11611 - Beskyttelse ved sveising

  Standarden beskriver minstekrav for verneklær som brukes ved sveising og tilsvarende prosesser med lignende farer. Det finnes to klasser, 1 og 2, der klasse 2 er den øverste (og gir den beste beskyttelsen).

  Les mer

  EN ISO 11612

  EN ISO 11612 - Beskyttelse mot varme og ild

  Klær som beskytter mot varme og ild. Denne standarden beskriver ytterplagg av smidig stoff som er utformet for å beskytte brukerens kropp, med unntak av hendene, mot varme og/eller ild. Bortsett fra hetter og gamasjer omfatter standarden ikke plagg til beskyttelse av hodet, hendene og føttene. Standarden er delt inn i seks indekser: A1–A2, B1–B3, C1–C4, D1–D3, E1–E3 og F1–F3). Jo høyere verdi, jo bedre beskyttelse får du.

  Les mer

  EN ISO 14116

  EN ISO 14116 - Beskyttelse mot varme og ild

  Denne standarden spesifiserer kravene til yteevne for materialer, materialkombinasjoner og verneklær med begrenset flammespredning, for å redusere muligheten for at klærne brenner og dermed utgjør en risiko. Standarden angir beskyttelse etter klasse 1–3, der 3 er beste beskyttelse.

  Les mer

  EN 61482-2

  EN 61482-2 - Arbeid med spenning

  Verneklær mot den termiske faren ved en lysbue. EN 61482-2-sertifiseringen omfatter to testmetoder. Med metode 1, EN IEC 61482-1-1, åpen lysbuetest, tester man stoffet og plagget. Slik bestemmes klærnes ATPV-/EBT-verdi. Med metode 2, EN 61482-1-2, bokstest, bestemmer man stoffets og plaggets lysbuevernklasse ved bruk av en tvungen og kontrollert lysbue. Det finnes to klasser, der klasse 2 er den øverste og mest beskyttende.

  Les mer

  EN 1149-3/5

  EN 1149-3/5 - Verneklær med elektrostatiske egenskaper

  Verneklær med elektrostatiske egenskaper. Her kan du lese om verneklær med elektrostatiske egenskaper. Sertifiseringen EN 1149-5 (testmetode EN 1149-3) sørger for din sikkerhet.
  EN 1149-3 - elektrisk utlading.
  Denne standarden beskriver nedbrytningen av elektrostatisk ladning fra overflaten til klesmaterialene.
  EN 1149-5 - materialets yteevne og utforming
  Denne standarden beskriver kravene til materialer og konstruksjonen av elektrostatisk ledende verneklær som brukes som en del av et jordet system, for å unngå brannfarlig utladning.

  Les mer

  HACCP DIN 10524

  HACCP DIN 10524 – krav til arbeidsklær som brukes i næringsmiddelindustrien

  Innenfor EU skal virksomheter som håndterer matvarer, jobbe etter HACCP-prinsippene. HACCP er en forkortelse for Hazard Analysis and Critical Control Points. Det er en standardisert metode der sikkerhetsmessige risikoer i næringsmiddelproduksjonen blir analysert og kontrollert.

  EN-sertifisering i henhold til DIN 10524 omfatter spesifikke krav til design, funksjon og stoff i arbeidsklær som blir brukt i næringsmiddelbransjen.

  Les mer

  EN 13034 (Type 6)

  EN 13034 (Type 6) - Vernebekledning mot flytende kjemikalier

  Standarden beskriver krav til yteevnen for verneklær som gir begrenset beskyttelse mot flytende kjemikalier (type 6- og type PB [6]-utstyr). Klær med begrenset yteevne og vern mot kjemikalier er beregnet på bruk ved potensiell eksponering for lett sprut, væskeforstøvning eller sprut med lavt trykk og volum.

  Les mer

  EN 13758-2 UPF 40+

  EN 13758-2 UPF 40+ - Beskyttende egenskaper mot UV-stråling

  Produkter som er sertifisert i henhold til EN 13758-2, gir dokumentert beskyttelse mot solens skadelige UVA- og UVB-stråler. Produktene merkes med en ultrafiolett beskyttelsesfaktor (UPF-verdi) i henhold til beskyttelsesevnen. Beskyttelsesevnen reduseres når klærne blir slitt eller våte, eller hvis vedlikeholdsanvisningene ikke følges. Den eneste UPF-verdien klærne kan merkes med, er UPF 40+.

  Les mer

  Vernefottøy

  Vernesko fra MASCOT er lette, fleksible og komfortable – uten at det går utover sikkerheten. Våre vernesko, -støvler og -sandaler er alle godkjent i henhold til den europeiske standarden EN ISO 20345. Uansett hvilke omgivelser du arbeider i, finner du vernesko i utvalget vårt som oppfyller sikkerhetskravene, og samtidig sikrer deg optimal komfort – gjennom hele arbeidsdagen.  

  EN ISO 20345

  EN ISO 20345

  EN ISO 20345: 2011 er en europeisk standard for vernefottøy som sikrer at vernesko, -støvler og -sandaler oppfyller kravene som stilles når du arbeider i områder der sikkerhet er høyt prioritert. Alt vernefottøy fra MASCOT® FOOTWEAR er sertifisert i henhold til EN ISO 20345: 2011.

  Les mer

  EN ISO 20347

  EN ISO 20347

  EN ISO 20347 er en europeisk standard for sko uten tåkappe til bruk i yrkeslivet. Normen gjelder sko som har sertifiserte sklisikre egenskaper og er støtabsorberende, pustende og stabiliserende. I utvalget til MASCOT finnes det sko som er sertifisert i henhold til EN ISO 20347 og med den høyeste standarden innen sklisikkerhet: SRC.

  Utladning av statisk elektrisitet (ESD)

  Utladning av statisk elektrisitet (ESD)

  Fottøyet er ESD-godkjente, slik at du unngår statisk elektrisitet. I noen yrker er det et krav at spesielle områder er ESD-sikret for å beskytte elektriske komponenter og utstyr. I tillegg til å beskytte komponenter og produkter beskytter de antistatiske egenskapene også deg mot støt.

  Les mer