Å jobbe hos MASCOT

  MASCOT er en internasjonal bedrift med medarbeidere i ca. 20 land. På hovedkontoret i Danmark sitter det 400 ansatte med mer enn 15 forskjellige nasjonaliteter og med daglig kontakt med kunder over hele verden. Vil du være med på laget?

  Bedriftskulturen

  Hos MASCOT hersker det et energisk engasjement og en løsningsorientert fleksibilitet som kommer kundene til gode. Kvalitetssikring og kundens behov er hovedfokuset for MASCOTs medarbeidere.
  Våre medarbeideres kompetanse er mer enn bare det å være faglig dyktige. Som medarbeider hos MASCOT må du være selvstendig og ansvarsbevisst. Det stilles høye krav og gis mye ansvar til hver enkelt medarbeider. MASCOT er svært bevisste på at det er våre medarbeideres adferd, holdninger, utdannelse, kunnskap og erfaring som utgjør MASCOTs samlede kompetanse.

  Medarbeidere

  De ansatte i bedriften er vår viktigste ressurs, da bare et kompetent og godt opplært personale kan videreføre og videreutvikle bedriften til å komme fremtidige utfordringer i møte. Vi ansetter og utvikler alle våre medarbeidere på bakgrunn av deres potensial samt oppnådde resultater, og belønner etter innsats og spesielt resultater.
  Kjennetegnene på alle våre medarbeidere er et stort engasjement, fleksibilitet og disiplin i jobben sin. Det skal også være et kjennemerke for bedriften at alle oppfører seg etisk korrekt både internt og eksternt.
  Målet er at alle personlige og profesjonelle interesser oppfylles så langt som mulig, så lenge disse er i harmoni med selskapets interesser og målsettinger.
  Bare når vi alle jobber sammen mot bedriftens mål kan vi lykkes og nå våre langsiktige mål. Derfor oppfordres alle våre ansatte til å videreutvikle seg både personlig og faglig innenfor sitt eget arbeidsområde – blant annet gjennom utdannelse – og alle ansatte støttes av bedriften når det gjelder dette.

  Mangfold

  MASCOTs medarbeidere utfører mange forskjellige arbeidsfunksjoner, og har mange forskjellige nasjonaliteter, utdannelser og bakgrunner. Felles for alle er en profesjonell tilnærming til jobben sin, fleksibilitet og tilpasningsevne. MASCOT er en arbeidsplass med stort utviklingspotensial og mange av våre ansatte har jobbet i bedriften i mer enn 10 år.