Gode, sikre og trygge arbeidsforhold i produksjonen

  Hos MASCOT syr vi klærne våre selv. +3500 medarbeidere er ansatt til å produsere arbeidsklær og vinterklær på MASCOTs fabrikker i Vietnam og Laos. Her jobber de i en europeisk arbeidskultur under sikre og trygge arbeidsforhold.

  MASCOT® Vietnam

  Vietnam A0D6639B-D31F-4CE0-907E-2E285A86F634

  MASCOT® Laos

  Laos A0D6639B-D31F-4CE0-907E-2E285A86F634

  MASCOTs første fabrikk i Asia ble innviet i mars 2008, og i dag jobber +3500 MASCOT-ansatte i Vietnam og Laos med å produsere arbeidsklær og vinterklær. For øyeblikket jobbes det med å utvide fabrikken i Laos.

  Vi ansetter «mascottere»

  Vi produserer mesteparten av MASCOTs produkter – alt av vinterklær og arbeidsklær – på våre egne fabrikker. Det kreves dyktige og dedikerte medarbeidere når vi hvert år skal produsere millioner av kvalitetsprodukter i en effektiv produksjonskjede. Derfor har vi en egen og meget erfarne HR-avdeling både i Vietnam og i Laos. De sørger for å rekruttere alle nye medarbeidere. Ansettelsesprosessen er selvfølgelig basert på kvalifikasjoner og personlig egnethet, akkurat som i MASCOTs europeiske selskaper. Ettersom vi rekrutterer alle ansatte selv, kan vi garantere at minimumsalderen for en heltidsjobb alltid overholdes og at vi ikke bruker barnearbeidere. Alle medarbeiderne har gode ansettelsesvilkår med ordentlig lønn, og det er full åpenhet om lønn og bonusmuligheter. Eventuell overtid blir varslet på forhånd, og betales i henhold til økte prosentsatser. Medarbeiderne har naturligvis organisasjonsrettigheter og rett til kollektive forhandlinger. MASCOTs HR-avdeling har også en løpende dialog med organisasjoner som for eksempel det danske Beskæftigelsesministeriet for å sikre at arbeidsvilkårene er på høyeste nivå. Vi har mottatt flere priser for det gode arbeidsmiljøet og for å være en leverandør med gode og trygge arbeidsplasser.

  MASCOT® Vietnam - Ney Year - Dancing

  Nyttårsfesten er en stor begivenhet for de asiatiske mascotterne. Festen har både offisielle elementer og mer uformelle aspekter, som danse-, sang- og teaterkonkurranser. Konkurranselystne medarbeidere bruker gjerne fritiden til å forbereder seg i flere uker på forhånd, i håp om å kunne presentere den beste opptrenden og vinne konkurransen.

  Sikkerhet er en topprioritet

  Helt fra første dag har sikkerhet stått øverst på agendaen. Vi gjennomførte byggingen av fabrikkene våre uten noen arbeidsulykker, og dette er en sjeldenhet i Vietnam og Laos. Dette var mulig fordi vi innførte en grunnleggende og grundig sikkerhetsopplæring av alle byggearbeidere, strenge regler om for eksempel bruk av vernehjelmer og sikkerhetsprosedyrer samt daglig overvåking av byggeplassen. Sistnevnte ble gjennomført for å sikre at alle regler ble overholdt, og at kun godkjente maskiner fikk adgang til byggeplassen.

  På fabrikkene foregår det daglig sikkerhetsopplæring. Alle medarbeidere gjennomgår et opplæringsprogram i sikkerhet fra dagen de ansettes. Deretter får de løpende sikkerhetsopplæring, slik at det ikke skal være tvil om f.eks. hvordan de betjener maskinene. I tillegg utfører MASCOT daglige sikkerhetsinspeksjoner, og det er sikkerhetsansvarlige i alle avdelinger. MASCOT registrerer alle sikkerhetshendelser, og helse- og sikkerhetsutvalget evaluerer alle hendelsene. Utover trening i det daglige arbeidet, holder også MASCOT også brannslukkingsøvelser, evakueringsøvelser og førstehjelpstrening med jevne mellomrom. I tillegg får de ansatte opplæring i trafikksikkerhet.

  Vietnam - Fire drill - people

  Sunne medarbeidere

  Når man velger å legge produksjonen til et (eller flere) utviklingsland, velger man samtidig å engasjere seg i medarbeiderne og lokalmiljøet. Det innebærer en rekke utvidede tiltak for å skape et godt arbeidsmiljø, et høyt nivå av sikkerhet og ikke minst god helse for medarbeiderne. Derfor har vi fra første dag hatt våre egne legeklinikker på fabrikkene. Her kan alle ansatte få gratis legehjelp av erfarne leger og sykepleiere som en del av ansettelsen. Helseklinikkene er offisielt registrerte og statssertifiserte. Helsepersonellet gjør også en stor innsats i form av forebyggende helsearbeid og informasjonskampanjer. Med informasjonskampanjene ønsker MASCOT å gi medarbeiderne kunnskap om hvordan de kan ta vare på helsen med for eksempel riktige spisevaner og god personlig hygiene. Dessuten utarbeides det informasjonskampanjer om (smittsomme) sykdommer og epidemier.

  Hver dag får alle medarbeidere et godt og næringsrikt gratis måltid i kantinen. Menyen er nøye sammensatt og tilberedes hver dag av friske råvarer, slik at den har en riktig næringsmessig sammensetning, samtidig som den er smakfull og mettende. MASCOTs leger og sykepleiere holder daglig tilsyn med MASCOTs kantine. Det tas prøver av maten hver eneste dag for å sikre høy kvalitet og for å unngå matforgiftning.

  Vietnam - Sunne medarbeidere - people eating lunch

  Alle MASCOTs egne produksjonssteder er sertifisert etter den strengeste CSR-sertifiseringen som finnes – SA8000. I de halvårlige eksterne revisjonene i sertifiseringsprosessen, fokuseres det sterkt på arbeidsforhold, sikkerhet og helse for medarbeidere. Du kan lese mer om SA8000 her.

  SA8000

  Egen produksjon og handelsvarer 


  75% 25%

  av MASCOTs arbeidsklær er produsert på egne produksjonsanlegg i Vietnam og Laos

  av MASCOTs arbeidsklær er handelsvarer


  Ca 75 % av arbeidsklærne vi sender ut til kundene våre produserer vi selv på egne fabrikker i Vietnam og Laos. Resten av MASCOTs produkter (drøye 20 % av varene vi sender ut) produseres på grunn av spesielle produksjonsmetoder, for eksempel vernesko, sokker og kneputer. Disse produktene fremstilles på eksterne produksjonssteder, som spesialiserer seg på nettopp disse produksjonsmetodene. I tillegg til at MASCOT selv besøker disse produksjonsstedene, er MASCOT tilknyttet anerkjente tredjeparts sertifiseringsinstanser, som gjennomfører årlige inspeksjoner på fabrikkene for å sikre en høy kvalitet for både mennesker og miljøet.