ISO 9001:2015

  ISO 9001-sertifiseringen er et unikt verktøy som MASCOT har implementert som støtte for å utvikle virksomheten, produkter og tjenester. Vi dokumenterer alle prosesser og avvik. ISO 9001 anvendes som et verktøy som sikrer flyt og løpende dokumenterer endringer i virksomheten.

  Egen fabrikk i Vietnam: - Klær - ISO 9001

  MASCOTs målsetting er å oppnå en enda bedre produktkvalitet. Derfor kan vi løpende tilby våre kunder nye produkter, tjenester og ytelser. ISO 9001 bidrar til å gi en oversikt over bedriftens forretningsprosesser og operasjoner kan korrigeres for å nå målene. «Hos MASCOT har vi jobbet med ISO 9001 i en årrekke. Der er ingen tvil om at det setter fokus på alle de omfattende prosessene i selskapet. De er grundig gjennomgått og beskrevet, og vi dokumenterer avvik og endringer. Det øker dermed uten tvil kvaliteten på våre produkter, tjenester og samarbeid med eksterne partnere«, forklarer administrerende direktør Michael Grosbøl.

  Selskaper som er ISO 9001-sertifisert, opplever færre feil, bedre rapportering og kommunikasjon, økt kvalitet på produkter og tjenester og har en pålitelig produksjon og leveringssikkerhet. For MASCOT betyr ISO 9001 at vi har dokumentert de prosessene som betyr mest for våre kunder. I noen markeder og hos en del kunder er ISO 9001-sertifiseringen etterspurt og i noen tilfeller til og med forventet.

  DS/EN ISO 9001:2015 - PDF

  Sertifikat

  MASCOT har vært ISO 9001-sertifisert siden 2006. Med kvalitetssystemet ISO 9001 knytter MASCOT seg til fire overordnede målsetninger knyttet til:

  • Leveringssikkerhet
  • Introduksjon av nye produkter
  • Vekst
  • Kundetilfredshet

  ISO 9001

  Medarbeiderne tar del i kvalitetssikringen

  Alle medarbeidere har kjennskap til MASCOTs målsettinger og kjenner sin aktive rolle i sikringen av kvaliteten. De ansatte blir kontinuerlig tilbudt videre opplæring dersom det vurderes at dette er nødvendig for å utføre oppgaver knyttet til MASCOTs kvalitetspolitikk og for å sikre effektivitet i kvalitetssystem og selskapets fremgang.

  Medarbeideren er en aktiv medspiller i selskapets arbeid. Det er klart definerte ansvarsområder i forhold til å sikre kvaliteten på alle prosesser. Hos MASCOT er kvalitetssikringen en naturlig del av hverdagen. Det ligger i selskapets verdier og arbeidsstrategien Tested to work som kommer til uttrykk i de daglige arbeidsrutinene, uansett om det handler om Danmark, Tyskland, Vietnam eller et av våre øvrige markeder med egne medarbeidere.

  Løpende kontroll for å holde fast på den høye standarden

  For å sikre effektiviteten på kvalitetssystemet, har MASCOT hvert tredje år besøk av eksterne kontrollører som vurderer arbeidet i forhold til å innfri kravene på de enkelte elementer i standarden. Dessuten foretar MASCOT løpende interne kontroller for å sikre kvaliteten i alle prosesser og arbeidsrutinene som hører til.