MASCOT og bærekraftsmålene

  Vi produserer mesteparten av MASCOTs produkter i egne fabrikker der produksjonen er effektiv og tar hensyn til miljø og mennesker.

  De 17 bærekraftsmålene - logo

  De 17 bærekraftsmålene

  FN har formulert 17 bærekraftsmål for bærekraftig utvikling som det forventes at alle land, virksomheter og organisasjoner skal jobbe for å oppfylle innen 2030. De 17 bærekraftsmålene utgjør en felles kurs som alle aktører kan peile seg inn på ved å gjøre de globale utfordringene om til løsninger i sin virksomhet. Slik kan vi skape en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

  MASCOT arbeider på flere plan med alle de 17 bærekraftsmålene, og arbeidet vil bli mer omfattende og intensivt frem mot 2030. Gjennom produksjon av arbeidsklær ønsker vi å bidra til å utrydde fattigdom og sult, sikre helse og utdanning og tilby anstendig arbeid. Blant annet.

  MASCOT tar ansvar for miljø og mennesker

  MASCOT arbeider for å skape bærekraftige løsninger gjennom hele produksjonsprosessen. Som en global tekstilprodusent har vi et stort ansvar for å beskytte og ta vare på mennesker og miljø, både på produksjonsstedene og i resten av forsyningskjeden. Dette er et ansvar vi selvfølgelig tar.

  De 17 bærekraftsmålene beskriver en rekke globale utfordringer som forplikter alle FNs medlemsland til å arbeide med målene. Bærekraftsmålene er gjensidig avhengige og balanserer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: økonomi, miljø og sosiale forhold.