Ingen kan løse det globale problemet alene

Samarbeid for målene

Bærekraftsmål nummer sytten retter søkelyset mot samarbeid. Ingen kan løse det globale problemet alene Det krever samarbeid og fremtidsrettede partnerskap.

MASCOT har allerede en lang rekke innarbeidede partnerskap med aktører i produksjonslandene våre. Vi samarbeider med både departementer, regjeringer og organisasjoner. De sistnevnte samler gjerne kreftene i tekstilbransjen, slik at vi sammen med andre aktører kan fremme både sosiale forhold og miljøforhold i de tekstilproduserende landene i verden.

Videre inngår MASCOT hele tiden nye partnerskap. Vi arbeider for eksempel for øyeblikket med å inngå partnerskap med flere ulike aktører i verdikjeden for å kollektivt kunne investere i ny teknologi som kan gi oss en mer bærekraftig og samtidig hensiktsmessig produksjon.

Ingen kan løse det globale problemet alene - Hands -