Friske medarbeidere

Globale bærekraftsmål

Når man starter opp produksjon i utviklingsland, har man en plikt til å forbedre helse, trivsel og sikkerhet for de ansatte. Det er i hvert fall MASCOTs syn på saken. Derfor tilbyr MASCOT blant annet gratis legetjeneste og helseopplysning, og gratis næringsrik lunsj til alle ansatte.

MASCOTs vel 2400 ansatte i Sørøst-Asia arbeider i en europeisk arbeidskultur der MASCOTs sterke verdier etterleves. Det resulterer i trygge, sikre og gode arbeidsplasser med stort utviklingspotensial for MASCOTs medarbeidere. De har også tilgang til gratis legetjeneste, helseopplysning og trening i sikkerhet. En god, gratis lunsj er også inkludert i ansettelseskontrakten.

Utrydde sult God helse

 

Glade og friske medarbeidere er gode medarbeidere

Medarbeidere med god helse og høy trivsel har overskudd i arbeidet sitt. Det merkes blant medarbeiderne i fabrikkene i Vietnam og Laos. På samme måte som de europeiske MASCOT-ansatte er de engasjert i oppgaven med å lage verdens beste arbeidsklær – målt i holdbarheten på både produktkvaliteten og det sosiale ansvaret.

Gratis lunsj 
Hver dag setter alle MASCOT-ansatte seg til lunsjbordet og får næringsrik mat. MASCOTs leger og sykepleiere samarbeider nært med kokkene, og det tas prøver av maten hver eneste dag for å sikre høy kvalitet og et tilstrekkelig kaloriinnhold. MASCOTs lunsj bidrar til å øke mattrygghet og forbedre ernæringsmessige standarder for de ansatte.

Gratis tilgang til lege og helsepersonell

Gratis tilgang til lege og helsepersonell

Alle ansatte på MASCOTs fabrikker kan daglig oppsøke MASCOTs statssertifiserte legekontorer. Legen og sykepleierne gjør mer enn å behandle. De utfører også forebyggende helsearbeid og utarbeider informasjonskampanjer om ulike helsetema. Det jobbes også mye med det positive psykososiale arbeidsmiljøet.