Vi tar ansvaret vårt på alvor

  MASCOT er et internasjonalt selskap med store ambisjoner. Dette medfører ansvar – både overfor menneskene som produserer MASCOTs produkter, og miljøet. Dette er et ansvar MASCOT tar på alvor.

  Sky Works_Rooftop_workers_men

  Ansvaret er delt inn i tre deler. Det er viktig å balansere

  • det økonomiske ansvaret
  • de sosiale ansvaret
  • det miljømessige ansvaret

  Dette kalles ofte for «den tredelte bunnlinje».

  Økonomisk vekst og miljøansvar forutsetter at vi viser hensyn når det gjelder bruk av varer og ressurser. Vi må sørge for at forbruket og måten vi produserer på, er forsvarlig med tanke på dagens og fremtidens mennesker og miljø.

  Produktkvalitet og produktsikkerhet i fokus

  MASCOTs arbeid er basert på balansen mellom

  • høy produktkvalitet
  • høy produktsikkerhet

  Høy produktkvalitet har fokus på blant annet holdbarhet, mens høy produktsikkerhet inkluderer produkter med en sosialt og miljømessig ansvarlig profil. Denne balansen må opprettholdes for at selskapet skal ha en forsvarlig og innovativ drift med et godt kundepotensiale. Dessuten skal det være gunstig for deg som kunde å kjøpe MASCOT-produkter.

  Vi produserer «favorittarbeidsklær»

  Testing, kvalitet og ansvarlighet er forankret i MASCOTs DNA, og vi produserer alltid på en forsvarlig og bærekraftig måte. Vi streber etter å produsere varer som holder lengst mulig, med best mulig ressursbruk og med minst mulig avfall og utslipp.

  Dessuten må produktene være innovative og leve opp til kundenes krav, slik at hvert enkelt produkt blir «favorittarbeidsklær» som du får lyst til å bruke om og om igjen til de er helt utslitt. Dette er ikke bare gunstig for miljøet, men også for deg.

  Les mer om forsvarlige produkter:

  Ansvarlige arbeidsklær

  Man_Model_Sitting_Nature_fleece jumper

  Leverandører som tar vare på miljøet

  Det finnes mange måter å oppnå en mer ansvarlig produksjon av arbeidsklær på. Hos MASCOT prøver vi kontinuerlig å forbedre miljøinnsatsen vår og følger nøye med på ressursene vi bruker. Vi tar stadig nye initiativer rundt produktene våre.

  Stoff og andre råvarer

  Resirkulering av klesmaterialene er kun ett av tiltakene som kan utføres for å redusere effekten klesproduksjonen har på miljøet. Et annet fokusområde er å velge materialer fra leverandører som også passer på miljøet når de produserer f.eks. metervarer. Mesteparten av de mange millionene av meterne av stoff som MASCOT kjøper hvert år, kommer fra leverandører med både bluesign®- og ISO 14001-sertifikater. Vi jobber også med å konvertere deler av fargeprosessen til farging uten eller med minimal bruk av vann.

  De globale verdensmålene er også MASCOTs mål

  MASCOT er et selskapet med ydmykhet overfor ansvaret. Det er mange punkter å sette seg inn i for å utgjøre en forskjell. De 17 verdensmålene er arbeidsplanen vi velger å følge for å oppnå et enda høyere ansvarsnivå. Hos MASCOT har vi valgt 7 av de 17 verdensmålene med tanke på hvor vi kan gjøre den beste innsatsen. Vi prøver hele tiden å påvirke, tilpasse og utvikle oss mot en mer ansvarlig fremtid, og derfor forholder vi oss selvsagt til alle de 17 målene.

  Les om hvordan MASCOT forholder seg til verdensmålene:

  MASCOT og bærekraftsmålene