Miljøpolitikk på MASCOTs egne fabrikker

  Ca 75 % av arbeidsklærne vi sender ut til kundene våre, produserer vi selv på egne fabrikker i Vietnam og Laos. Her oppfyller vi alle krav i de lokale myndighetenes miljøpolitikk, industrisonens retningslinjer og miljøaspektene i SA8000.

  Produktene tar form-seamstress-Laos

  Miljøpolitikken er basert på dokumenter angående arbeidssikkerhet, miljølover og miljøkonsekvensvurdering samt SA8000-håndboken under Social Accountability SA8000: 2014, for å sørge for kontroll og håndtering av spesielt normalt avfall og farlig avfall.

  Fabrikkene er sertifisert i henhold til SA8000 under Social Accountability International (SAI), www.sa-intl.org.

  Les mer

  Statlige bestemmelser

  Ministeriet for naturressurser og miljøvern regulerer alt angående miljø i detalj: farlig avfall, vanlig avfall, periodisk miljøovervåkning, rapportplan, miljøkonsekvensvurdering osv.

  Retningslinjer for industriområder

  MASCOTs fabrikker ligger i offisielle, etablerte industriområder, som er godkjent av regjeringen i Vietnam og i Laos. Alle har retningslinjer og kontroller for avfallshåndtering. Behandlingen av avløpsvann utføres av industriområdene, og overvåkes av miljøbyråer. MASCOT registrerer avløpsvannet (husholdningsavfall og industrielt avløpsvann for laboratorietesting) samt vannforbruk.

  Vanlig avfall - Farlig avfall - Truck

  MASCOTs håndtering av avfall

  Vanlig avfall

  Alt vanlig avfall klassifiseres og sorteres i forskjellige beholdere: stoff, papir, tråd, skadde paller, ødelagte pappesker (bare hvis de er så ødelagte at de ikke kan brukes igjen) og deler fra ødelagt utstyr som ikke inneholder farlige komponenter. Alt blir sortert og hentet av sertifiserte renovasjonsfirmaer etter beskrevne prosedyrer 2–3 ganger i uken. Annet vanlig avfall som matavfall håndteres også i henhold til beskrevne prosedyrer. Avfallshåndteringen overvåkes, og alle uregelmessigheter blir rapportert til ledelsen. Alt avfall som kan resirkuleres, blir hentet av firmaer under kontrakt med oss og gjenbrukt. For eksempel så blir alle avskårne stoffrester fra produksjonen hentet for gjenvinning. Alt resirkulerbart avfall blir registrert i en rapport, som er inndelt i forskjellige materialtyper: Bomull, nylon, kluter, kompositt og tre. Alt rapporteres separat.

  Farlig avfall

  Ettersom produksjonen for det meste består av sying, er mengden med farlig avfall på MASCOTs egne fabrikker begrenset. Alt farlig avfall klassifiseres og sorteres i separate beholdere: f.eks. kassert olje, kluter eller materialer som har absorbert farlig avfall, metallbeholdere inkludert beholdere med malingrester, blekk, medisinsk avfall (inkludert skarpe gjenstander), kasserte batterier, kassert elektronikk og elektroniske deler.

  Beholdere for farlig avfall er tydelig merket med innholdet på engelsk og henholdsvis vietnamesisk/laotisk. Kun personer som er utdannet innen håndtering og innsamling av farlig avfall har lov til å håndtere og samle farlig avfall og overføre det til avfallscontainerne. Utdannede sikkerhetsrepresentanter har ansvar for å kontrollere avfallscontainerne og overvåke den nøyaktige mengden. De har også ansvaret for overføringen av farlig avfall til en autorisert avfallsinnsamler.

  Arbeidsmiljø

  MASCOT har fiber- og støvreduksjonssystemer. Arbeidsplassen er ren og pen, og rengjøres kontinuerlig i løpet av dagen. Arbeidstemperaturen reguleres via klimaanlegg, slik at maksimal innetemperatur er 27ºC, fuktigheten er på 65 % og det er god ventilasjon. Støy måles og holdes på et akseptabelt nivå. MASCOT lærer opp alle sine medarbeidere til å spare vann, energi, papir og til å holde arbeidsplassen trygg og ryddig.