Erklæring om personvern og informasjonskapsler

  Eier av nettsiden
  Nettsiden eies og drives av: 

  Mascot International A/S

  Silkeborgvej 14
  DK-7442 Engesvang
  Danmark

  Telefon: +45 87 24 47 00

  Generell introduksjon

  Når du besøker nettsiden vår, søker jobb hos oss eller bruker de forskjellige e-handelsplattformene våre, samler vi inn og behandler forskjellige opplysninger om deg. Derfor er MASCOT behandlingsansvarlig og har derfor har en rekke forpliktelser. For å regulere vår behandling av dine opplysninger (sikre overholdelse av gjeldende lovgivning), vår overholdelse av de gjeldende forpliktelser og for å gi deg, som registrert, mulighet for å håndheve dine rettigheter, har vi utarbeidet følgende personvernerklæring.

  Uansett plattform (nettside, e-handel eller jobbsøkemodul), er utgangspunktet for vår behandling at vi respekterer andres rett til personvern og til å få personopplysninger behandlet på en lovlig, gjennomsiktig og ordentlig måte. Alle våre behandlingsaktiviteter skjer med dette utgangspunktet. Nedenfor legger vi hovedsakelig vekt på selve nettsiden. Detaljer om de andre plattformene finnes på de respektive plattformene.

  Personopplysninger

  Personopplysninger er informasjon som enten alene eller i kombinasjon med andre opplysninger kan knyttes til deg. Generelt arbeider vi for å redusere mengden personopplysninger vi behandler om deg. Dette er en oversikt over personopplysningene vi kan samle inn og behandle når du bruker nettstedet:

  • IP-adresse
  • tekniske opplysninger om den enheten du bruker til å besøke nettsiden
  • geografisk plassering
  • hvilke sider du har besøkt

  Hvis du bruker kontaktskjemaet på nettsiden, kan vi behandle følgende opplysninger:

  • navn
  • e-postadresse
  • adresse
  • arbeidsgiver
  • informasjon du frivillig velger å gi til oss

  Spesielt om sosiale medier

  Når du besøker og bruker våre sider på Facebook, YouTube, Instagram eller LinkedIn, kan vi behandle følgende personopplysninger om deg:

  • det innholdet du deler på våre sider
  • IP-adresse
  • brukerinformasjon
  • informasjon du velger å gi oss

  Merk deg at hvert sosiale medium har sin egen personvernerklæring, som du kan finne på det gjeldende mediets nettside.

  Behandlingsformål

  Hensikten med å behandle dine personlige opplysninger på nettsiden er å informere om og markedsføre MASCOT som selskap og våre produkter, inkludert optimalisering av bruken av nettsiden vår og svar på dine henvendelser.

  Hjemmel til behandlingsaktiviteter

  Nedenfor vurderes det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger.

  Spesielt om din IP-adresse, tekniske opplysninger om din enhet, din geografiske plassering og dine interesser: Vi behandler disse opplysninger med hjemmel i det samtykket du har gitt direkte på nettsiden. I personvernforordningen finner vi dermed det juridiske grunnlaget i artikkel 6 nr. 1 bokstav a). For flere detaljer, se avsnittet «Informasjonskapsler» nedenfor.

  Spesielt om informasjon som er gitt i forbindelse med bruk av kontaktskjemaet: Vi behandler denne informasjonen med hjemmel i vår legitime interesse for den. Uten disse opplysningene kan vi for eksempel ikke svare på din henvendelse. Vi vil heller ikke kunne sette deg i forbindelse med den korrekte medarbeider uten informasjon om hvem arbeidsgiveren din er. I personvernforordningen er hjemmelen dermed artikkel 6, nr. 1, bokstav f.

  Automatisk profilering og avgjørelser

  MASCOT gjennomfører ikke automatisk profilering eller avgjørelser.

  Sikkerhet

  Gjennom både tekniske og organisatoriske tiltak sikrer vi at informasjonen din behandles på en trygg måte og i samsvar med lovgivningen. For eksempel er våre servere beskyttet med både fysiske og digitale tilgangsbegrensninger, vi opplærer kontinuerlig medarbeidere i IT-sikkerhet, vi kontrollerer overholdelsen av de formulerte retningslinjene for ansatte angående behandling av personopplysninger og sikkerhet, vi kontrollerer overholdelse av avtalene inngått med våre databehandlere og så videre.

  Periode for oppbevaring

  De behandlede opplysningene slettes når vi ikke lenger har bruk for dem, eller i henhold til lovgivningen. For detaljer om behandling av informasjonen som er innsamlet via informasjonskapsler, se «Informasjonskapsler» nedenfor.

  Videreformidling av opplysninger

  De innsamlede opplysningene om din bruk av nettsiden videreformidles til tredjeparter i det omfang denne informasjonen er kjent. Du kan se hvilke tredjeparter det er snakk om i avsnittet «Informasjonskapsler». Utover det kan vi videreformidle dine opplysninger til tredjeparter i forbindelse med vår oppbevaring og behandling av opplysningene. Disse tredjepartene (databehandlerne) behandler utelukkende de videreformidlede opplysningene etter våre instruksjoner og kan ikke bruke dem til eget formål. Våre databehandlere er forpliktet til enhver tid å overholde den gjeldende lovgivningen og databehandlingsavtalen vi har inngått med dem. Som angitt under «Sikkerhet» utfører vi løpende kontroller med databehandlerne våre. Vi kan også videresende de personlige dataene til databehandlere utenfor EU. Eksempler på dette er konsernselskaper i Vietnam og Laos, hvor enkeltpersoner har tilgang til dine personlige data. Vi har derfor inngått særskilte avtaler om behandlingen av overførte personopplysninger. De inngåtte avtalene sikrer at behandlingen er underlagt samme regler og krav som behandlingen i EU-land. Malen for de inngåtte avtalene er EUs standard kontraktsbestemmelser for området.

  Rettigheter

  Som registrert har du en rekke rettigheter. Ved henvendelse til gdpr@mascot.dk kan du

  • få innsikt i dine personlige opplysninger
  • få rettet feilregistrerte personopplysninger
  • med hjemmel i gjeldende lovgivning få slettet personopplysninger om deg selv
  • få utlevert dine data (dataportabilitet) ved å overføre dem til en annen databehandler under til gjeldende lovgivning
  • gjøre innsigelser mot våre behandlingsaktiviteter
  • få begrenset behandlingen av personopplysninger

  Vær oppmerksom på at det vil være tilfeller der dine henvendelser med henvisning til gjeldende lovgivning ikke kan imøtekommes. Alternativt kan manglende imøtekommelse skyldes at henvendelsen pålegger oss uforholdsmessige kostnader. Under alle omstendigheter vil du alltid motta en begrunnelse for et eventuelt avslag.

  Klage

  Hvis du vil klage på vår behandling av dine opplysninger, kan du henvende deg til gdpr@mascot.dk. Alternativt kan du kontakte Datatilsynet.
  https://www.datatilsynet.dk

  Ansatte

  Ansatte i MASCOT er ekstra orientert om behandlingen av dine opplysninger.

  Informasjonskapsler

  I forlengelse av formålet med behandlingen av personopplysninger bruker vi informasjonskapsler på nettsiden.

  Hva er informasjonskapsler? Informasjonskapsler er små tekstfiler som ikke kan inneholde virus. De blir lagret på det utstyret du besøker nettsidene våre med. De gjør det mulig å gjenkjenne deg og samle informasjon om sider og funksjoner du besøker og benytter. Informasjonskapsler kan isolert sett ikke se hvem du er, hva du heter, hvor du bor, eller om datamaskiner brukes av én eller flere personer.

  Hvilke informasjonskapsler er det på nettsiden? Generelt bruker vi informasjonskapsler til å få oversikt over ditt besøk på nettsiden, slik at vi løpende kan optimere og målrette nettsiden til dine behov og interesser. Andre informasjonskapsler kommer fra tredjepartstjenester på nettsiden. Hvis du klikker på «Informasjonskapsler» nederst på siden, kan du få opplysninger om informasjonskapsler på nettsiden fordelt etter kategorier, informasjon om når de utløper, og så videre. Listen oppdateres jevnlig av Cookie Information.

  Hvordan avviser eller sletter du informasjonskapsler? Du kan alltid avvise informasjonskapsler på din datamaskin ved å endre innstillingene i nettleseren. Hvor du finner innstillingene, er avhengig hvilken nettleser du bruker. Du må likevel være oppmerksom på at hvis du gjør det, er det mange funksjoner og tjenester du ikke kan bruke, fordi disse funksjonene og tjenestene forutsetter at nettsiden kan huske de valgene du foretar deg.

  Nedenfor finner du lenker til veiledninger for håndtering av informasjonskapsler i de mest populære nettleserne:

  Chrome™ Firefox™ Safari™ Internet Explorer™ Opera™

  Har du en mobiltelefon med nettleser, kan informasjonskapsler også håndteres i denne.

  Du kan velge bort informasjonskapsler fra Google Analytics her.