SA8000

  Som en av Europas største, privateide produsenter av arbeidsklær er det viktig at MASCOT tar sitt sosiale ansvar alvorlig.

  Vietnam - Sunne medarbeidere - people eating lunch

  I tillegg til å fokusere på sosial ansvarlighet ved hovedkontoret vest for Silkeborg, har MASCOT også fokus på å oppfylle det etiske, sosiale og miljømessige ansvaret ute i verden, blant annet i vår produksjon i Vietnam og i Laos som begge er SA8000-sertifisert.

  SA8000 er den mest anerkjente internasjonale standarden for sosial ansvarlighet

  SA8000 er en kontrollerbar sertifiseringsstandard basert på internasjonale arbeidsplassnormer, ifølge den Internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) konvensjoner, i verdenserklæringen om menneskerettighetene og FN-konvensjonen om barns rettigheter. Den kjennetegner virksomheter som har medarbeidernes rettigheter og velvære i fokus. En virksomhet som har blitt SA 8000-sertifisert, garanterer overfor omverden og egne medarbeidere et sikkert og trygt arbeidsmiljø, samt tilbyr gode arbeidsvilkår tilpasset lokale forhold.

  Vietnam - SA8000 PDF Laos - SA8000 PDF

  For MASCOT er SA8000-sertifiseringen viktig fordi vi dermed og overfor omverdenen kan dokumentere et sikkert og trygt arbeidsforhold på våre fabrikker i Vietnam og Laos. Et sikkert arbeidsmiljø og gode forhold for medarbeiderne er med på å forbedre arbeidsmoralen, skaper pålitelige samarbeidsavtaler med underleverandører og en forbedret kommunikasjon mellom lederen og den enkelte medarbeider.

  Bedrifter som oppnår SA8000-sertifisering kan vise og dokumentere at de

  ikke benytter barnearbeid

  ikke benytter barnearbeid

  ikke bruker tvangsarbeid

  ikke bruker tvangsarbeid

  har et godt arbeidsmiljø tilpasset lokale forhold

  har et godt arbeidsmiljø tilpasset lokale forhold

  har organisasjonsrett

  har organisasjonsrett

  ikke har diskriminering

  ikke har diskriminering

  ikke bruker tvangsarbeid

  har rimelig arbeidstid og lønn

  Helse og sikkerhet

  Helse og sikkerhet

  har et effektivt styringssystem med kontroll av underleverandørenes medarbeiderforhold

  har et effektivt styringssystem med kontroll av underleverandørenes medarbeiderforhold

  Med SA8000-sertifiseringen går selskapet inn for å avskaffe barnearbeid. MASCOT ønsker å sikre alle medarbeideres utvikling og hjelpe dem med å opprettholde en god levestandard. SA8000-sertifiseringen av MASCOTs fabrikker i Vietnam og Laos dokumenterer de gode og trygge arbeidsforholdene på fabrikkene overfor samarbeidspartnere og kunder.

  Fire årlige SA8000-revisjoner

  MASCOTs produksjon i Laos og Vietnam inspiseres to ganger i året av en ekstern partner. Det ene besøket annonseres på forhånd, mens revisjonsteamet dukker opp uanmeldt på den andre årlige revisjonen. Hver revisjon gjennomføres veldig grundig, og tar vanligvis 2–3 hele dager, hver gang på hvert sted. På hver eneste revisjon blir utallige forskjellige dokumenter og kontrakter gjennomgått. I tillegg foretas det grundige inspeksjoner på stedet, intervjuer med medarbeidere og kontroller via fagforeningen og lokale myndigheter. Det blir dessuten gjennomført to komplette interne revisjoner to ganger årlig av MASCOTs eget Social Performance-team, som kontroll, trening og forberedelse til de eksterne revisjonene. Sertifikatet fornyes hvert tredje år.

  MASCOT tar sitt sosiale ansvar alvorlig

  SA8000 sikrer ikke bare at selskapet selv overholder noen fastlagte etiske og sosiale retningslinjer, men den peker også på at selskapet har et ansvar i forhold til leverandører. Med SA8000-sertifisering forplikter virksomheten seg til også å kontrollere sine underleverandører i forhold til deres etiske, sosiale og miljømessige ansvar. MASCOT gjennomfører løpende kontroll og inspeksjoner i henhold til MASCOTs regler, og underleverandører blir kontrollert i henhold til gjeldende regler. Med SA8000-sertifisering bekrefter MASCOT at et godt arbeidsmiljø, ikke barnearbeid, likestilling og en skikkelig lønn og arbeidsforhold er av stor betydning for selskapet.

  Les MASCOTs rapport om sosial ansvarlighet i produksjonen

  Løpende kontroll fra eksterne sertifiseringsbyråer

  Virksomheter som har SA8000-sertifikatet kontrolleres løpende av et eksternt, internasjonalt sertifiseringsbyrå. Hos MASCOT mener vi at det er viktig med eksterne kontrollører fordi våre kunder og samarbeidspartnere på denne måten får en garanti for at MASCOT overholder og arbeider for å gi våre medarbeidere best mulig rammer og et godt arbeidsmiljø.