Anstendig arbeid hjelper mennesker ut av fattigdom

Woman - Hver syerske er spesialisert i noen spesifikke sømdisipliner, som de mestrer helt og holdent. På den måten utføres produksjonen mest mulig effektivt og med få feil.
Utrydde fattigdom

Utrydde fattigdom

MASCOT produserer i land der fattigdom er en utfordring. Ved å tilby solide og anstendige jobber med anstendig lønn bidrar vi til å heve levestandarden i disse områdene. I Laos lever 22,7 prosent av befolkningen i ekstrem fattigdom. I Vietnam er tallet 2,6 prosent. MASCOT utvider løpende produksjonen i Laos slik at vi kan ansette flere og bidra til å redusere antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom. Vanligvis rekrutteres fabrikkmedarbeidere fra de omkringliggende landsbyene, der fattigdommen er ekstrem. For å redusere medarbeidernes utgifter og øke den personlige sikkerheten deres tilbyr MASCOT også daglig transport mellom fabrikken og landsbyene.

Likestilling

Likestilling mellom kjønnene

Det femte bærekraftsmålet handler om å oppnå likestilling og styrke de rettighetene og mulighetene kvinner og jenter har globalt sett.

Mer enn 2400 av MASCOTs ansatte befinner seg utenfor Europa, der kjønnsulikheten i samfunnet typisk er størst. Her kan man for eksempel se en skjevhet mellom kjønnene innenfor helse, medbestemmelsesrett og yrkesaktivitet.

På MASCOTs fabrikker i Vietnam er 86 prosent av de ansatte kvinner. I Laos er 81 prosent av de ansatte på MASCOT-fabrikken kvinner. MASCOTs holdning er naturligvis at alle ansatte skal ha de samme mulighetene, og det er alltid den best kvalifiserte som rekrutteres, uavhengig av kjønn. Ved at vi har overvekt av kvinnelige ansatte, reduserer vi kjønnsforskjeller fordi yrkesaktivitet bidrar til økt likestilling. Gratis bruk av selskapets legekontor øker også kvinnenes mulighet for bedre helse.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

MASCOT investerer tungt i innovasjon og markedsutvikling. Begge deler genererer vekst, og dette skaper ytterligere produktiv sysselsetting fordi MASCOT investerer i både teknologi og styringssystemer. Dette gjelder spesielt for vår produksjon i Vietnam og Laos.

For MASCOTs ansatte i Vietnam og Laos er de årlige lønnsøkningene prosentvis langt høyrere enn de europeiske lønningene. På denne måten er vi i MASCOT ikke bare med på å minske forskjellene på tvers av landegrensene. Vi er også med på å øke det generelle lønnsnivået i de områdene der vi har fabrikker. Og med det gode arbeidsmiljøet vi tilbyr våre ansatte, forbedrer vi også arbeidsforholdene i lokalområdet generelt, fordi de andre arbeidsgiverne i området ellers ville mistet sine ansatte. Vi skaper anstendige arbeidsplasser og gir andre aktører i lokalområdet insentiv til å gjøre det samme.

Vi ansetter «mascottere»

Produksjon

Sosialt ansvar