Ansvarlig produksjon

Globale bærekraftsmål

Økonomisk vekst og bærekraftig utvikling forutsetter at vi viser omtanke når det gjelder vår bruk av varer og ressurser. Vi må forsikre oss om at vårt forbruk og vår produksjon rundt i verden utføres på en ansvarlig måte for dagens og fremtidens mennesker og miljø.

Bærekraftig forbruk og produksjon

Holdbare produkter er bærekraftige produkter

Et ansvarlig forbruk er for eksempel å kjøpe produkter som holder seg lenge. Da trenger man ikke kjøpe nytt så ofte og slik bruke nye ressurser. Det gjelder også for arbeidsklær.

MASCOT selger bare produkter som er testet for langvarig bruk. Det gjelder alt fra stoffene og forsterkede sømmer til ekstra forsterkninger på områder som er spesielt utsatt for slitasje. Vi produserer klærne i våre egne fabrikker og kan derfor garantere 100 prosent kvalitetskontroll. Alt dette gjør at MASCOTs produkter har lang holdbarhet. Og det har stor verdi i bærekraftsregnskapet vårt.

1BBA533B-3A0C-4423-90F7-3409BEAB6D31 - Laboratorietest
For å sikre god kvalitet har de mange stofftypene vært utsatt for omfattende tester, for eksempel slitestyrketester, rivestyrketester og strekktester. Høy kvalitet er kjernen i MASCOTs DNA. MASCOTs slagord og gjennomgående arbeidsmetode har i mange år vært «TESTED TO WORK».

Resirkulerte ressurser

Det utnyttes en mengde ressurser i ulike bransjer i verden, men det er ikke et uendelig tilfang av nye ressurser. Derfor bør vi rette oppmerksomheten mot de allerede utnyttede materialene – utslipp og brukte materialer – som kan gjenbrukes. Det gjør vi her hos MASCOT.

Alt MASCOTs vattfôr er laget med en stor andel resirkulert polyester. MASCOT har i tillegg en stor serie med t-skjorter, poloskjorter og collegegensere som er laget av resirkulert plast som er omgjort til nye polyestergarn. Andre produkter er produsert av økologisk bomull, som vil si at bomullen dyrkes uten at det brukes plantevern- eller sprøytemidler.

Ikke alle produkter kan fremstilles av gjenbruksmateriale fordi det i noen tilfeller kan påvirke for eksempel slitestyrken, kvaliteten eller fargen. Til gjengjeld kan mye av emballasjen bestå av gjenbruksmateriale. Her hos MASCOT er pappkasser, papir og en ny generasjon produkt-plastposer helt eller delvis fremstilt av gjenbruksmateriale.

Stoff og andre råvarer - Resirkulerte ressurser

Minimerer utslipp, energiforbruk og avfall i produksjonen

Den bærekraftige produksjonen innebærer også en begrensning av utslipp, avfall og forurensning. Å produsere klær er en omstendelig og global prosess. Det er mange ledd å se nærmere på.

Stoff og andre råvarer

Vi samarbeider med alle leverandørene om en generell reduksjon i forbruket av kjemikalier og vann. Vi velger også leverandører ut fra miljøprofilen deres. Mesteparten av metervarene våre kommer fra leverandører som har både Bluesign® og ISO 14001-sertifisering. I tillegg arbeider vi med å gjøre om deler av fargeprosessen til innfarging uten, eller med minimal, bruk av vann.

Egen produksjon

MASCOT har den unike fordelen at vi selv produserer mesteparten av produktene våre. 75 prosent av alle produktene fremstilles i våre egne fabrikker, der vi selv kontrollerer alle prosessene. De ligger alle i offisielt etablerte industriområder som er godkjent av regjeringene i Vietnam og Laos. Alle har de omfattende retningslinjer for miljø og kontinuerlig kontroll av avfallshåndteringen. Behandlingen av avløpsvann utføres av industriområdene og overvåkes av miljøbyråer. Det blir foretatt inspeksjoner kvartalsvis. MASCOT sorterer og registrerer alt avfall, og mest mulig av det bevares med tanke på gjenbruk. Mengden avklippede stoffrester fra produksjonen er kraftig redusert, og også det sorteres og resirkuleres. I tillegg har MASCOT retningslinjer for klimapåvirkning, og det settes jevnlig i verk tiltak for å redusere klimaeffekten av produksjonen.