en-61482-2

  MASCOTs produkter som er sertifisert etter IEC 61482-2, beskytter brukeren på ulike nivå mot de termiske farene ved en elektrisk lysbue.

  EN 61482-2

  Klær som er sertifisert i henhold til IEC 61482-2, beskytter mot de termiske farene som oppstår ved en lysbue. Ved en lysbueeksplosjon kan klærne utsettes for flammer, stråling og metallsprut fra elektrodene. Derfor er det viktig å være riktig påkledd. Klærne skal kunne isolere tilstrekkelig til å skjerme mot eventuelle flammer og metallsprut samt isolere mot den intense varmen som oppstår, slik at du unngår annengradsforbrenning. For å gi full beskyttelse må klærne dekke hele kroppen. Jakke og bukse skal f.eks. brukes sammen med annet verneutstyr, blant annet hjelm med ansiktsvern, vernehansker og vernesko, for å sørge for korrekt sikkerhetsnivå. Flere lag med klær øker også beskyttelsen. Derfor er du enda bedre beskyttet hvis du bruker brannhemmende undertøy under de brannhemmende klærne.

  IEC 61482-2-sertifiseringen dekker de følgende to testmetodene.

  EN 61482-2

  1. EN 61482-1-1 (åpen lysbuetest)

  I denne testen blir alle stofflagene i klærne testet for sin ATPV-verdi (Arc Thermal Protection Value). Deretter testes et plagg av samme type stoff mot en lysbueeksplosjon som svarer til ATPV-verdien som ble målt i stoffet. ATPV-verdien definerer den lysbueverdien/-energien som skal til for å forårsake en annengradsforbrenning. Testen etterligner en faktisk ulykkessituasjon.

  Plagg som testes med denne metoden, blir sertifisert etter IEC 61482-2 og klassifisert/sertifisert ifølge testmetoden EN 61482-1-1 med en ATPV-verdi eller alternativt en EBT50-verdi (Energy Breakopen Threshold).

  EN 61482-2

  2. EN 61482-1-2 (bokstest)

  I bokstesten blir en stoffprøve og et plagg av samme stofftype utsatt for en lysbue i høyde med overkroppen for å etterligne en faktisk ulykkessituasjon. I likhet med åpen lysbuetest tester bokstesten varmeisoleringen, risikoen for hudforbrenning (annengradsforbrenning) og klærnes funksjonalitet etter at de utsettes for en lysbue. Testmetoden omfatter ikke beskyttelse mot elektrisk støt.

  I bokstesten blir de sertifiserte verneklærne delt inn i klasse 1 (4kA) og 2 (7kA), der klasse 2 står for best beskyttelse. Klærne blir klassifisert/testet etter EN 61482-1-2 (klasse 1 eller 2).

  Hos MASCOT er produktene sertifisert etter begge testmetodene eller én av dem. Du kan også selv bidra til å øke beskyttelsen ved hjelp av flere lag med klær, verneutstyr osv. Du må aldri undervurdere hvor viktig det er å ha på seg klær med beskyttende effekt også innerst mot kroppen. Samtidig må det understrekes at du aldri må legge sammen to resultater for to forskjellige produkter og konkludere med at summen av disse kan brukes som grunnlag for beskyttelse.