EN ISO 11611

  EN ISO 11611 beskriver minstekravet til arbeidsklær som beskytter brukeren ved kortvarig sveising og lignende prosesser med tilsvarende risiko.

  EN ISO 11611

  Verneklær med EN ISO 11611-sertifisering skal beskytte brukeren mot gnister, kortvarig kontakt med ild og minimalisere risikoen for elektrisk sjokk ved kortvarig, tilfeldig kontakt med elektriske ledere. For å oppnå optimal beskyttelse, må arbeidsklærne dekke hele kroppen. Dette oppnås ved bruk av både jakke og tilhørende benklær. Ved bruk av sveiseteknikker som utvikler mer gnister, anbefales det å bruke ytterligere beskyttelse på hode, hender og foran på klærne. For å unngå at gnistene brenner seg fast, har verneklærne sertifisert iht. EN ISO 11611 kun et minimum av lommer og detaljer, slik at gnistene ikke blir sittende fast.

  EN ISO 11611 - kl. 1
  EN ISO 11611 - kl. 2
  Beskyttelse mot mindre risikable sveiseteknikker og situasjoner som forårsaker mindre risiko for gnister og strålevarme. Beskyttelse i mer risikable situasjoner der risikoen for gnister og strålevarme er betydelig større.

  MASCOT anbefaler at du sjekker verneklærne dine regelmessig for å beholde optimal beskyttelse. Skitne eller fuktige arbeidsklær kan påvirke sikkerheten i arbeidsklærne. Den isolerende effekten mot elektrisitet kan påvirkes hvis det er svette eller skitt på produktet. Å bruke riktig og velfungerende arbeidsklær med f.eks. EN ISO 11611 er viktig for din sikkerhet. Hvis verneklærne dine utsettes for ild eller andre ting, anbefales det å sjekke klærne nøye og bytte dem ut ved behov. Slik blir sikkerheten din prioritert.