EN 1149-3/5

      Her kan du lese om verneklær med elektrostatiske egenskaper. Sertifiseringen EN 1149-3 og EN 1149-5 sørger for din sikkerhet.

      S_ItemId:_en-1149-3-2004 {B7D3BF03-E6E4-4976-95D1-C4DBFA865080}{name}_E_ItemId

      EN 1149-3 - elektrisk utlading

      Verneklær der materialoverflaten av klærne er testet iht. materialets elektrisk utladende egenskaper. Denne standarden spesifiserer arbeidsklær som er testet iht. deres evne til å bryte ned elektrostatisk ladning fra klesmaterialets overflate. Standarden forklarer at verneklærne er testet iht. deres evne til å avlede elektrostatiske ladninger i luften og dermed ikke gjennom ledning til brukeren av klærne.

      S_ItemId:_en-1149-5-2008 {48C854FB-14B2-4D6C-A595-DC23DFEC8C62}{name}_E_ItemId

      EN 1149-5 - materialets yteevne og utforming

      Denne standarden beskriver kravene som de elektrostatiske egenskapene for verneklær brukt i områder med risiko for plutselig utledning av elektrostatiske ladninger. Testmetoden ved EN 1149-5 spesifiserer kravene til materialer og utforming av verneklær med elektrostatiske egenskaper for å beskytte brukeren mest mulig.

      Ved bruk av verneklær med elektrostatiske egenskaper, er det viktig at du er riktig jordet. Dette sikres ved å bruke passende vernesko som er antistatisk godkjent.