EN ISO 11612 & 14116

  Her på siden finner du to sertifiseringer som begge beskytter mot varme og ild. Les om begge sertifiseringene her, så kan du enkelt finne produktene som passer til din arbeidssituasjon.

  EN ISO 11612

  EN ISO 11612

  Arbeidsklær fra MASCOT som er sertifisert etter EN ISO 11612, er fremstilt i et materiale som beskytter brukeren mot eksponering fra varme og ild.

  EN / ISO 11612-sertifiserte arbeidsklær beskytteren brukeren mot varme og ild. Standarden EN ISO 11612 beskriver klær som er fremstilt i et materiale som er utformet for å beskytte brukerens kropp mot varme og/eller ild. Bortsett fra EN ISO 11612-sertifiserte hetter, omfattes ikke produktene til beskyttelse av hode, hender og lignende av denne standarden. Det anbefales at ytterligere beskyttelse brukes på disse utsatte områdene. Verneklær med sertifiseringen EN ISO 11612 er godt egnet til f.eks. industriarbeidere og elektrikere.

  EN ISO 14116

  Produkter fra MASCOT sertifisert iht. EN ISO 14116 beskriver verneklær som beskytter mot varme og ild.

  Standarden EN ISO 14116 betegner verneklær, materialer og materialsammensetninger med begrenset flammespredning. Verneklær sertifisert iht. EN ISO 14116 skal beskytte brukeren mot kortvarig, tilfeldig kontakt med varme eller gnister. Dersom man utsettes for langvarig varme, må ytterligere beskyttelse brukes. Arbeidsklær sertifisert iht. EN ISO 14116 reduserer muligheten for at verneklærne skal bli antent og dermed utgjøre en sikkerhetsrisiko for brukeren.