Kvalitetskontroll

      Kontroll av stoffer

      Før stoffer sendes til lageret, sender leverandørene en prøve til godkjenning i laboratoriet. Denne prøven kontrolleres for blant annet utseende, farge og vekt. Når stoffene senere blir levert til råvarelageret, gjennomlyses alle produkter med et sterkt lys for å finne eventuelle vevingsfeil før produksjonsstart. Samtidig gjøres det stikkprøver av varene i laboratoriet, hvor et stort antall tester utføres og registreres. Stoffene skal oppfylle spesifikke kriterier, noe som danner grunnlaget for den utførte kontrollen. Dette gjøres for å sikre både høy og stabil kvalitet.

      Kontroll av ferdige produkter

      Kvalitetskontrollen hos MASCOT er svært omfattende og utføres grundig i alle produksjonens faser. På MASCOTs fabrikk i Vietnam er det 70 personer ansatt for å kontrollere varenes kvalitet. Det er 100 % kvalitetskontroll. Kontroll etter alle deloperasjoner, inspeksjon av det ferdige produktet samt ekstra stikkprøver.