Fair Wear Foundation

MASCOT har i 2019 som den første bedriften i Danmark blitt medlem av Fair Wear Foundation. Sammen med omtrent 80 andre europeiske tekstilbedrifter, som sammen representerer nesten 140 merker, kjemper MASCOT via Fair Wear for at tekstilproduserende fabrikker rundt i verden skal ta større samfunnsansvar og skape gode og trygge arbeidsplasser.

Fair Wear Foundation-logo

Med et medlemskap i Fair Wear Foundation understreker MASCOT at bærekraftige løsninger og gode arbeidsforhold ikke bare skal være en naturlig del av virksomheten vår. Det skal vektlegges høyt overalt i tekstilindustrien. På Fair Wears hjemmeside finner du blant annet vår siste varemerkeytelsessjekk, samt poengsummen vi fikk ved siste sjekk.

Fair Wear Foundation

Egne fabrikker og eksterne leverandører

På MASCOTs egne fabrikker i Vietnam og Laos er gode arbeidsforhold en naturlig del av hverdagen, noe SA8000-sertifiseringen av alle fabrikkene våre er et bevis på. I Vietnam har vi også ansatt et eget HR-team som sørger for at vi har skikkelige ansettelsesprosedyrer, og at medarbeiderne våre har gode arbeidsforhold. Ved å ha våre egne produksjonsanlegg sørger vi dessuten for at vi har full oversikt over produksjonen, og vi kvalitetssjekker selv alle arbeidsklær og alt tilbehør. Når vi inngår et samarbeid med Fair Wear, er det først og fremst fordi vi vil bidra til å sikre gode arbeidsforhold på de fabrikkene som MASCOT ikke eier selv, men som vi kjøper en mindre andel varer fra. Gjennom Fair Wear samarbeider vi dermed med andre tekstilmerker som også kjøper varene sine på disse fabrikkene. Med et aktivt medlemskap i Fair Wear Foundation retter vi oppmerksomheten mot et godt arbeidsmiljø og skikkelige arbeidsforhold globalt i tekstilindustrien.

Les mer om CSR-sertifiseringen SA8000

Produktene tar form-seamstress-Laos

Gode samarbeidspartnere

I MASCOT produserer vi selv mer enn 70 % av den samlede mengden varer på de fire SA8000-sertifiserte fabrikkene våre. Resten av varene produseres hos eksterne produsenter som vi har hatt et godt og langvarig samarbeid med. Den eksterne produksjonen gjelder særlig tilbehør som kneputer og belter samt sko, t-skjorter, poloskjorter og gensere. Dette er produkter som ofte lages ved hjelp av en spesiell fremstillingsmåte eller spesielle maskiner, og som vi dermed ikke kan lage med symaskinene på våre egne fabrikker. I MASCOT ønsker vi å videreutvikle det gode samarbeidet med de eksterne produsentene og samtidig bidra til å skape gode arbeidsforhold på fabrikkene deres. Vi anser medlemskapet i Fair Wear Foundation som et viktig skritt for å nå dette målet.

De 17 bærekraftsmålene - logo

Globale partnerskap og de 17 bærekraftsmålene

I MASCOT arbeider vi med FNs 17 bærekraftsmål. Medlemskapet i Fair Wear Foundation er et eksempel på bærekraftsmål 17, som handler om globale partnerskap. I MASCOT er vi bevisste på at utfordringer løses best i kompetansefellesskap, noe som gjør at vi ser et stort potensial i samarbeidet med Fair Wear. Som global tekstilprodusent har vi et stort ansvar for å beskytte og ta vare på mennesker og miljø, både på produksjonsstedene og i resten av forsyningskjeden. Dette er et ansvar vi selvfølgelig tar. I MASCOT ønsker vi å tilby anstendige jobber som bidrar til å avskaffe fattigdom og sult og sikre medarbeidernes helse og trivsel.

Les mer

Kontroll skaper forståelse

Med medlemskapet i Fair Wear håper vi at vi kan være med på å spre engasjementet for miljøet og medarbeiderne til andre bedrifter i tekstilindustrien. Fair Wear Foundation arbeider med å finne løsninger på problemer som andre tror er uløselige. Et av kjerneområdene for Fair Wear er å sette en ny standard for tekstilproduksjon, et konsept de kaller «A new normal». De ønsker å skape en forandring i tekstilindustrien, slik at alle medarbeidere vet at de har rett til en sikker, verdig jobb med en ordentlig lønn. Denne tankegangen følger vi hos MASCOT. Vi går ikke på kompromiss med arbeidsforholdene for dem som produserer varene våre.

Arbeidsstandarder

Grunnlaget for samarbeidet mellom Fair Wear Foundation og MASCOT er åtte punkter som tar utgangspunkt i ILO-konvensjonene og FNs menneskerettighetserklæring. De åtte punktene er med på å sikre medarbeidernes rettigheter, og er som følger:

Fair Wear Foundation-Arbeidsstandarder-Frivillig inngåelse av ansettelsesforhold

Frivillig inngåelse av ansettelsesforhold

Fair Wear Foundation-Arbeidsstandarder-Ingen diskriminering i ansettelsesprosessen

Foreningsfrihet og rett til kollektive forhandlinger

Fair Wear Foundation-Arbeidsstandarder-Intet barnearbeid

Ingen diskriminering i ansettelsesprosessen

Fair Wear Foundation-Arbeidsstandarder-Foreningsfrihet og rett til kollektive forhandlinger

Intet barnearbeid

Fair Wear Foundation-Arbeidsstandarder-Anstendig lønn

Anstendig lønn

Fair Wear Foundation-Arbeidsstandarder-Rimelige arbeidstider

Rimelige arbeidstider

Fair Wear Foundation-Arbeidsstandarder-Trygge og helsemessig forsvarlige arbeidsforhold

Trygge og helsemessig forsvarlige arbeidsforhold

Fair Wear Foundation-Arbeidsstandarder-Juridisk bindende ansettelsesforhold

Juridisk bindende ansettelsesforhold

Med medlemskapet i Fair Wear er det MASCOT som bedrift som forplikter seg til å ta del i ansvaret for å øke arbeidsstandarden i tekstilindustrien. Dette er et ansvar vi tar med glede og stor målbevissthet.

Produktene tar form-seamstress-Vietnam