Visestatsminister med stor interesse for arbeidsmiljø

Menn
3. September 2020

I august fikk MASCOT Laos et hyggelig besøk av visestatsministeren og industri- og handelsministeren, Sonexay Siphandone.


Visestatsministeren hadde med seg en stor delegasjon på tjue personer, som inkluderte viseministeren for industri og handel, Somchith Inthamith, direktøren for avdelingen for industri og håndverk, Buavanh Vilavong, og den fungerende direktøren for VITA Park (industriparken der MASCOTs fabrikk ligger), Thongthip Phannoulath.

Visestatsministeren viste stor interesse for MASCOTs mange arbeidsmiljøinitiativer. MASCOT kjører kun ett skift og reduserer mengden overtid så mye som mulig, slik at de ansatte kan tilbringe så mye tid som mulig med familien. Mange bedrifter i tekstilindustrien har turnuser med to eller tre skift, i tillegg til overtid i helgene, for å bruke maskinene sine så mye som mulig. Å jobbe om kvelden, om natten og i helgene påvirker dessverre de ansattes familieliv.

 

Kvinne_Menn

Laos har et offentlig trygdesystem som landets virksomheter bidrar til. I motsetning til mange andre virksomheter er alle ansatte i MASCOT medlemmer av trygdesystemet. Visestatsministeren var veldig glad for å høre dette, ettersom en stor andel selskaper i Laos ikke er en del av systemet, og deres ansatte derfor ikke drar nytte av den økonomiske sikkerheten som systemet gir. Regjeringen kjører derfor for tiden en kampanje for å utvide deltakelsen i systemet.

MASCOT Laos kunne også informere visestatsministeren om at vi for noen uker siden ble re-sertifisert i henhold til SA8000-standarden, som fokuserer på arbeidsmiljø og ansettelsesforhold. MASCOT er dermed ett av bare to selskaper i Laos som er sertifisert i henhold til denne standarden.

Menn_Kvinner

MASCOT Laos holdt nylig et foredrag i selskapets kantine, der lokalpolitiet lærte selskapets 1300 ansatte om trafikksikkerhet. Visestatsministeren var også veldig fornøyd med MASCOTs omsorg for de ansatte på dette området.

Sonexay Siphandone takket for den interessante omvisningen og uttrykte sin glede over MASCOTs innsats for arbeidsmiljøet på fabrikken.