MASCOT begynner på et nytt byggeri

i Laos
Pressesenter 2013 - Egen fabrikk i Laos:
27. Mai 2013

Det er enda en produksjonsenhet som MASCOT nå er igang med å bygge. Fabrikken blir på ca. 9.000 m2 med forventede 800 medarbeidere.

Laos-fabrikken skal sammen med MASCOTs eksisterende fabrikker i Vietnam produsere over 90% av MASCOTs bekledning.

Økt fleksibilitet med valget av Laos

MASCOT velger denne gang Vietnams naboland Laos til den nye fabrikk. Det skjer for å få en bredere geografisk produksjonsbase, og det øker fleksibiliteten og produksjonsmulighetene. Fabrikken bygges i VITA Industrial Park, ca. 20 km fra hovedstaden Vientiane.

Innvielse innen årets utgang

Planleggingen med etableringen av den nye fabrikk i Laos er godt igang. MASCOTs administrerende direktør Michael Grosbøl er sammen med MASCOT Vietnams direktør Thomas Bo Pedersen meget involvert i hver eneste detalke i byggeriet, og man er nå klar til å begynne med byggeriet. "Det er laget teninger, og vi har skrevet kontrakt om stålkonstruksjonen og jord og betong-arbeidet. Selve byggeriet begynnes i denne uke, og vi forventer å kunne innvie den nye fabrikk innen årets utgang", sier Michael Grosbøl.

Akkurat som med byggeriet i Vietnam vil MASCOT i Laos sette standarden for høy byggesikkerhet og sosial ansvarlig produksjon med trygge og gode arbeidsforhold.

Egen fabrikk i Laos: - 2013 Pressesenter

MASCOTs fabrikk i Laos blir på ca. 9.000 m2, og forventes å stå ferdig ved årets utgang.