MASCOT Laos har hatt besøk av den nye laotiske ministeren for handel og industri

2021_MASCOT Laos har hatt besøk av den nye laotiske ministeren for handel og industri_<span>Sompheng Saysompheng-Poul Skov Petersen MASCOT Laos</span>
28. Mai 2021
Sompheng Saysompheng ble utnevnt som ny minister for handel og industri i Laos for to måneder siden. MASCOT var en av de første virksomhetene han valgte å besøke, og tok med seg en delegasjon av høytstående tjenestemenn fra departementet.

I tillegg til å få et inntrykk av hvordan et av de ledende selskapene i klesindustrien i Laos opererer, var han særdeles interessert i å høre om MASCOTs innsats innen arbeidsmiljø. Før han ble utnevnt til minister for handel og industri var Sompheng Saysompheng arbeids- og sosialminister, og derfor er han spesielt opptatt av arbeidsforholdene til de ansatte.

MASCOT har ikke skiftarbeid og unngår i størst mulig grad overtid for å unngå negative konsekvenser for de ansattes sosiale liv og tid med familien. I Laos er MASCOT én av bare to virksomheter med en SA8000-sertifisering for arbeidsmiljø.

MASCOT har sin egen legeklinikk med én lege og to sykepleiere på heltid. Samme dag som ministeren besøkte MASCOT, hadde enda en lege sin første arbeidsdag. Bedriften har dermed to leger på heltid. Samtidig er MASCOT i gang med å utvide legeklinikken slik at den blir nesten dobbelt så stor som nå. Ministeren ble også glad for å høre at alle ansatte er medlemmer av den offentlige helseforsikringen, noe som ikke alltid er tilfelle i Laos ettersom arbeidsgiveren må betale 5 % av de ansattes lønn til ordningen.

2021_MASCOT Laos har hatt besøk av den nye laotiske ministeren for handel og industri_Sompheng Saysompheng-Poul Skov Petersen MASCOT Laos

I tillegg til å få større innsikt i hvordan utenlandske virksomheter opererer i Laos, var ministerens formål med besøket å få et innblikk i MASCOTs innsats for å hindre spredning av koronavirus. Alle ansatte og gjester på MASCOT får sjekket temperaturen ved ankomst, og personer med feber blir avvist og oppfordret til å bli testet for COVID-19. MASCOT krever at alle på fabrikken bruker munnbind, og alle ansatte har dessuten fått utlevert visir. Det står antibac rundt om på fabrikken, og de ansatte oppfordres til å vaske hendene minst annenhver time.

Videre har MASCOT satt opp skillevegger mellom spiseplassene i kantinen for å forhindre spredning av koronavirus. Bedriften har også holdt av et eget rom med sykehusseng og toalett til bruk dersom en ansatt mistenkes for å ha COVID-19 etter ankomst til arbeidsstedet.

Før besøket var over, fortalte Sompheng Saysompheng at han var fornøyd med innsatsen MASCOT gjør for å gi de ansatte et godt arbeidsmiljø og for innføringen av forebyggende tiltak mot spredning av koronavirus.

2021_MASCOT Laos har hatt besøk av den nye laotiske ministeren for handel og industri_Sompheng Saysompheng-Poul Skov Petersen MASCOT Laos