MASCOT Laos helt til topps

med sosiale standarder
SA8000 - 2016 - Laos
5. Oktober 2016

Etter flere måneders forberedelser er MASCOT Laos nå blitt SA 8000-sertifisert som den første bedriften i Laos, i overensstemmelse med de nye og skjerpede kriteriene i SA 8000/2014.

De uavhengige revisorene fra British Standards hadde masse ros på lager på alle plan ved den avsluttende gjennomgangen av bedriften: «Vi har aldri før sett en bedrift i Laos med et så høyt nivå. Det er veldig, veldig positivt», sa lederen av revisorteamet, Nguyen Thu Ha, på presentasjonen.

Revisorene hadde detaljfokus på alle områdene av driften: Lønn- og arbeidsforhold, sikkerhet i alle avdelinger, HR-administrasjon, og ikke minst bedriftens utdannelsesmessige innsats.

I henhold til de nye, skjerpede reglene har bedriften blant annet plikt til å etablere et såkalt Social Performance Team, som har som oppgave å regelmessig overvåke om bedriften overholder sine forpliktelser. Teamet opererer uavhengig av bedriftens ledelse, og har blant annet mandat til å komme med forbedringsforslag. I tilfelle en uenighet skulle oppstå, har teamet rett til å rapportere saken til de uavhengige SA8000-revisorene.

SA8000 - Menn & Kvinner - 2016

De nye reglene har også mye sterkere fokus på diskriminering: Bedriften har en spesiell forpliktelse til å holde øye med dette og iverksette tiltak hvis det forekommer diskriminering på arbeidsplassen grunnet kjønn, rase, seksualitet, osv.