Trafikksikkerhetskurs hos MASCOT Laos

2020_ MASCOT Laos - Trafic safety course - 1300 employees
5. Oktober 2020
MASCOT arrangerte nylig et trafikksikkerhetskurs for de 1300 ansatte på fabrikken i Laos.

MASCOT ordner med gratis minibusser for å frakte de ansatte i Laos til og fra jobb. Noen ansatte velger imidlertid å bruke sin egen motorsykkel, da de synes det er en praktisk og fleksibel måte å komme seg til jobb på. I tillegg har mange av de ansatte som benytter seg av MASCOTs gratis minibusser, motorsykler som de bruker på fritiden.

Husk hjelmen og forebygg risiko

Vi bestemte oss for å holde et trafikksikkerhetskurs for å forebygge trafikkulykker når våre ansatte kjører motorsykkel. Trafikkpolitiet fra Vientiane kommune ble invitert til MASCOT for å holde kurs for våre ansatte.

Kurset fokuserte på lovgivning og generelle trafikksikkerhetsregler som bruk av hjelm. I tillegg underviste trafikkpolitiet i metoder for å identifisere potensielle risikoer i forskjellige trafikksituasjoner og hvordan man kan unngå dem.

Oppfølgende trafikkinformasjonsarbeid

Personalavdelingen vil av og til kontakte ansatte som ankommer fabrikken om morgenen, uten å ha på seg hjelm. Her vil vi informere om hvor mye sikrere de er hvis de tar på seg hjelmen. Det er obligatorisk å ha på seg hjelm for både sjåfør og passasjerer. Boten for ikke å bruke hjelm ligger på 30 000 laotiske kip, som tilsvarer 3 amerikanske dollar eller cirka 30 norske kroner.

Motorsykkelen er et viktig transportmiddel

Motorsykkelen er et veldig populært transportmiddel i Laos, da den er mye billigere og i tillegg bruker langt mindre bensin enn biler. I tillegg må man bare være 15 år for å kunne kjøre motorsykkel. På landsbasis finnes det ca. 1,8 millioner motorsykler i en befolkning på 7,1 millioner. Av 1,8 millioner motorsykler er ca. 700 000 registrert i hovedstaden Vientiane. Det er ca. 10 ganger så mange motorsykler som vanlige personbiler i Laos.


2020_ MASCOT Laos - Trafic safety course - 1300 employees