MASCOT tildelt pris for produktlederskap

blant produsenter av arbeidsklær
Frost & Sullivan Pris - 2017
24. Oktober 2017
Som et resultat av et omfattende analysearbeid på arbeidsklærmarkedet, fikk danske MASCOT i går overrakt 2017 European Product Leadership Award i London.

Prisen ble gitt av det anerkjente markedsanalysebyrået Frost & Sullivan, som begrunnet tildelingen med MASCOTs evne til å produsere og levere relevante høykvalitetsprodukter og løsninger til målgruppen. Den nylig lanserte serien med arbeidsklær til bygg og håndverk, MASCOT® ADVANCED, ble nevnt som et eksempel.

MASCOT forstår kundenes behov

Ansatte innen bygg, håndverk og industri stiller store krav til arbeidsklærne. Ifølge rapporten er det nettopp her MASCOT utgjør en forskjell, ved å være oppmerksom på de høye kravene som stilles av brukerne. Tro mot selskapets arbeidsmetode og slagord TESTED TO WORK, utvikles produktene alltid med fingeren på pulsen og involvering av målgruppen: «Denne tilgangen sikrer at MASCOTs arbeidsklær proaktivt oppfyller og overgår kundens behov når det kommer til detaljer, funksjonalitet og estetikk, noe som resulterer i høy kundetilfredshet», står det i analysen fra Frost & Sullivan.

Frost & Sullivan 2017 - MASCOT® Ledelse
MASCOTs ledelse reiste til London for å motta prisen. Fra venstre: Salgsdirektør for Norden Henrik Bach, Økonomidirektør Anders Ryberg, administrerende direktør Michael Grosbøl, forretningsutviklingsdirektør Niels Høigaard Hald og eksportdirektør Kurt Madsen.

En anerkjennelse av arbeidsmetoden

MASCOTs administrerende direktør, Michael Grosbøl, reiste sammen med den øvrige ledelsen til London for å motta prisen. Han forteller hvorfor han er spesielt glad for å få en pris for produktkvalitet og innovasjon: «Det er mange produsenter og leverandører i arbeidsklærbransjen, og det er stor konkurranse. Derfor er det en stor ære at Frost & Sullivan fremhever MASCOT som best i verden til å levere kvalitets- og fremtidssikrede produkter til målgruppen. Jeg ser det også som en anerkjennelse av MASCOTs fokus på å fremstille de beste, mest holdbare produktene – ikke de billigste. Arbeidsklær som holder lenge og som på alle måter fungerer og passer i kundens hverdag, gir god verdi for kundene på både kort og lang sikt», sier Michael Grosbøl. Han tilføyer at han også ser prisen som en anerkjennelse av måten MASCOT utvikler produkter på, med mantraet: «Vi følger ikke trenden. Vi setter den.»

Kvalitet er en bevisst strategi

Den høye produktkvaliteten sikres gjennom selskapets TESTED TO WORK-program, der produktene blir underkastet en grundig kvalitetskontroll før, under og etter produksjonen. De aller fleste MASCOT-produktene produseres på egne, CSR-sertifiserte fabrikker i Vietnam og Laos. Bare i Vietnam har selskapet 70 ansatte som kun jobber med kvalitetskontroll av produktene. Produksjon i MASCOTs egen regi og med europeisk ledelse har ikke bare en positiv effekt på sikringen av produktkvaliteten. Det gir også kunden muligheten til å velge produkter som er produsert på fabrikker med dokumentert sosialt ansvarlig produksjon.

Frost & Sullivan 2017 - Michael Grosbøl

Ikke bare produkter, men også løsninger

«MASCOTs kompromissløse holdning til kvalitet er tett forbundet med selskapets strategiske mål om ikke kun å produsere og levere de beste arbeidsklærne; det er også et mål å levere de beste løsningene, som gjør det enkelt for både forhandlere og sluttbrukere å finne og kjøpe de riktige produktene», skriver Frost & Sullivan i rapporten. Akkurat dette er en suksessfaktor i bransjen, ifølge Frost & Sullivan, som poengterer at serviceløsninger, effektiv logistikk og leveringssikkerhet også er viktig for kundene. Her er MASCOT også blant de beste på arbeidsklærmarkedet, med sine prisbelønnede e-handelsløsninger for forhandlere og sluttkunder.

MASCOT er overbevisende på alle områder

Bakgrunnen for utvelgelsen av MASCOT var en omfattende rapport om det europeiske arbeidsklærmarkedet, utført av Frost & Sullivan, og en 360 graders analyse av de viktigste produsentene. Samtlige parametere i analysen viste at MASCOT var langt fremme i bransjen, ikke minst takket vært det «sterke fokuset på kvalitet, design og kundeorienterte serviceløsninger». Michael Grosbøl lover at man også i fremtiden kan ha høyere forventninger til MASCOT: «Vi er beæret over å motta en slik anerkjennelse. Men det vil ikke få oss til å hvile på laurbærene. Tvert imot, vil vi med stor entusiasme fortsette i samme strategiske spor og forsøke å forsterke vår lendende posisjon ved å skape nettopp de arbeidsklærløsningene som gjennom høy kvalitet, investeringer og innovasjon gir det mest verdifulle utbyttet for kundene.»

Frost & Sullivan - Best Practices - Product Leadership Award - Pressesenter

Om prisen

«Tildelingen av Frost & Sullivan Product Leadership Award er en overbevisende tredjepartsvalidering av et selskaps vekststrategi og -utførelse. MASCOTs Best Practices Award er et meget klart signal til ansatte, investorer, kunder og offentligheten om at MASCOT fremstiller bransjeledende kvalitetsprodukter på arbeidsklærmarkedet», heter det i sammendraget av rapporten. MASCOT ble også tildelt Frost & Sullivans 2006 Product Quality Leadership Award. MASCOT har dermed, ifølge Frost & Sullivan, vært en leder innen produktkvalitet på arbeidsklærmarkedet i over 10 år.