Prins Joachim

innvier MASCOT's helseprorgam i Laos
Prins Joachim & Michael Grosbøl
19. November 2014

Hans Kongelige Høyhet Prins Joachim innviet i dag et helseprogram som er igangsatt av Silkeborg-virksomheten Mascot International A/S på MASCOTs nye fabrikk i Laos.

Som et ledd i etableringen av fabrikken har MASCOT opprettet en helseklinikk med en heltidsansatt lege og foreløpig én sykepleier.
«Formålet med helseprogrammet er både å tilby konsultasjoner til medarbeidere med helseproblemer og å sørge for systematisk informasjon for å forebygge sykdom og bedre helsetilstanden blant medarbeiderne», sier MASCOTs administrerende direktør Michael Grosbøl, som i dag deltok i innvielsen sammen med prinsen og lokale myndigheter.

MASCOT har svært gode erfaringer fra Vietnam, og virksomheten driver to helseklinikker her i forbindelse med MASCOT VIETNAMs produksjonsenheter. «Helseprogrammene i Laos og Vietnam er kun ett enkelt element i den omfattende CSR-innsatsen som vi igangsatte fra første stund. I tillegg legger vi stor vekt på anstendige lønninger, gode arbeidsforhold, et godt arbeidsmiljø, profesjonelle opplæringsprogrammer og en ansvarlig miljøpolitikk», sier Michael Grosbøl.

Han påpeker også at CSR-innsatsen er en god forretning for MASCOT. «Produksjonsenhetene våre i Vietnam satt ny rekord i 2014 med et høyere resultat enn vi har sett noe annet sted i verden. Kvaliteten på produktene er også førsteklasses. Jeg er ikke i tvil om at de gode arbeidsvilkårene hos MASCOT er årsaken til dette. Fornøyde medarbeidere er dyktige medarbeidere. Slik er det», sier Michael Grosbøl.

MASCOT Laos - Prins Joachim - 2014

MASCOT sysselsetter 1700 medarbeidere på virksomhetens egne fabrikker i Vietnam, og foreløpig er det 300 medarbeidere på den nye fabrikken i Laos. Virksomheten er i dag den største produsenten av arbeidsklær i Danmark med eksport til hele Europa, USA og andre oversjøiske markeder.