Wienerberger_MASCOT SAFE_S_ItemId:_man {7A8C5724-C557-4A38-8E1F-CFCEBA92B525}{number}_E_ItemId_Hi-vis workwear

  Wienerberger er en bransjeleder med over 200 produksjonssteder i 30 land

   Wienerberger er en av de ledende internasjonale leverandørene av bygg- og infrastrukturløsninger. Fra hovedkontoret vårt i Wien (Østerrike) kontrollerer vi virksomheten vår over hele verden. I tillegg til arbeidet i det europeiske hjemmemarkedet vårt, har Wienerberger et sterkt fotfeste i det nordamerikanske markedet samt et murverk i India.

  Drevet av et ønske om å øke intern sikkerhet i fabrikkene våre, gjennomsøkte Wienerberger det europeiske markedet etter profesjonelle leverandører av arbeidsklær, som ikke bare kan levere smarte klær med økt synlighet, men også tilfredsstille en rekke andre krav fra prosjektmandatet.

  Wienerbergers ansatte er TRYGGE med MASCOT

  I tillegg til å kunne levere klær med høy synlighet sertifisert i henhold til ISO EN 20471 klasse II, måtte leverandøren også leve opp til en viss kvalitetsstandard, og selvfølgelig tilfredsstille verdiene og CRS-forventningene etterlevd av et ansvarlig selskap som Wienerberger.

  EN ISO 20471

   Etter den innledende utvelgelsesprosessen var neste trinn å evaluere den potensielle leverandørens evne til å møte de mer detaljerte kravene, som vi forventet av vår løsning for arbeidsklær.

  Vi var ute etter en leverandør med evnen til å levere uniformer tilpasset behovene våre, som kunne administreres gjennom en elektronisk plattform, og som dermed muliggjorde en enkel bestilling på alle de lokale produksjonsstedene våre. Dessuten skulle den kunne integreres i ERP-systemet vårt, slik at innkjøpsmønstre og kontroll enkelt kunne tilrettelegges sentralt.

  MASCOT® SmartStore

  Videre ønsket vi en leverandør med evnen til å bistå på lokalt nivå i implementeringen av selve gjennomføringen av prosjektet og eventuelle lokale problemstillinger i fremtiden – alt dette gjennom én sentral avtale for alle markedene våre. Vi anså dette som viktig for å kunne fjerne overflødig administrasjon i prosessen. Tiden vi sparer kan deretter brukes til hovedvirksomheten vår, nemlig produksjon av Wienerberger-produkter.

  Da vi ble presentert for MASCOT® WORKWEARs Global Key Account-konsept, var det tydelig at vi hadde funnet en produsent av kvalitetsarbeidsklær, som med en bred europeisk tilstedeværelse, i tillegg til egne godt dokumenterte produksjonssteder, var i stand til å tilfredsstille den lange listen over krav.

  Global løsning for arbeidsklær

  Godt over ett år etter starten på samarbeidet er vi glade for å kunne si at MASCOT har levd opp til forventningene våre, og at landene der vi har innført samarbeidet er fornøyde med sitt nye arbeidstøy. Våre ansatte er stolte av å være en del av den nye og forbedrede Wienerberger-bedriftsidentiteten og å jobbe under enda tryggere arbeidsforhold.

  Jeg kan med sikkerhet anbefale MASCOT som partner for internasjonale arbeidsklærprosjekter og bekrefter at MASCOT opptrer profesjonelt på både lokalt og globalt nivå.

  Dean Godfrey

  Helse- og sikkerhetsansvarlig

  Wienerberger Building Solutions

  Wienerberger AG

  Wienerbergerplatz 1, 1100 Vienna