MASCOT Test Center

LaboratorietestKvalitetskontroll

Arbeidsklær på jobbenKvalitetskontroll

KvalitetskontrollEkstreme forhold

Tested to work er ikke bare et slagord. Det er den viktigste virksomhetsverdien hos MASCOT. Det er måten vi arbeider på og måten vi strategisk går ting i møte på. I Tested to work ligger to grunnleggende arbeidsmetoder: For det første, å gjøre ting nøyaktig og korrekt, basert på et velprøvd grunnlag. For det andre, et sterkt fokus på hvordan løsningen er relevant og lett for målgruppen å ta i bruk.

Rent praktisk reflekteres denne virksomhetsverdien på alle områder vi arbeider med. Vi arbeider målrettet for å være Tested to work på alle stadier av produksjon, service og utseende. Vi gjennomfører streng kontroll, fra råvev og farging, til sying og frakt. Leverandører, systuer og forhandlere kontrolleres kontinuerlig, og det stilles høye krav til våre samarbeidspartnere. Vi tester alle stoffer i laboratoriet, slik at vi er sikre på at de tåler den hverdagen de møter. I tillegg sender vi klærne ut på arbeid med sluttbrukere før vi setter det i produksjon.