EN ISO 15797

EN ISO 15797

Klærne dine tåler fra MASCOT med EN ISO 15797 er testet for å kunne tåle industriell vask og tørking.

EN ISO 15797 er din garanti for at produktet tåler industriell vask og tørking. Testprosedyren skal simulere den effekten industrivask har på arbeidsklærne, samt farge og holdbarhet. Klærne blir testet gjennom åtte ulike vaskeprosedyrer som til sammen skal simulere den påvirkningen arbeidsklærne utsettes for under industriell vask.

Produkter ()

Når arbeidsklær skal produseres med tanke på mulighet for industriell vask med EN ISO 15797, skal de testes i henhold til ulike faktorer. Dette omfatter arbeidsklærnes evne til å holde passformen, sømmenes motstandsdyktighet, materialets styrke og fargenes holdbarhet i forhold til fargestyrken og avfarging.

Produkter fra MASCOT som er merket med EN ISO 15797 blir testet iht. testmetode 8B, som omfatter fargede arbeidsklær som tåler tunnel-finish.

EN ISO 15797 er oppnådd hos Hohenstein Institute som vurderer produktene etter kriterier fastsatt av ETSA (European Textiles Services Association). Den samlede vurderingen beskriver hvor godt arbeidsklærne tåler industrivask og ulike tørkeprosesser.