MASCOT® WORKWEAR

EN 61482-1-2

(1-2 testmetode, bokstest)
Produkter fra MASCOT som er sertifisert iht. EN 61482-2 beskytter brukeren mot kortvarig eksponering fra elektriske lysbuer.

EN 61482-2 er standarden for verneklær som brukes i situasjon der det er fare for eksponering fra elektriske lysbuer. EN 61482 omfatter to testmetoder der MASCOTs produkter testes ut fra testmetode 2, bokstesten. Sikkerhetsklær sertifisert iht. EN 61482-2 er derfor testet mot en direkte lysbue på et begrenset område. Testmetode 2 inkluderer ikke beskyttelse mot elektriske sjokk. EN 61482-2-sertifiserte verneklær testet iht. testmetode 2, kan deles inn i 2 klasser der klasse 2 angir den beste beskyttelsen.

Det er viktig å understreke at verneklær med EN 61482-2 kun er sertifisert og testet i forhold til bokstesten. Det betyr at produktene ikke er sertifisert for at brukeren oppholder seg i områder med høy risiko over lengre tid. EN 61482-2 iht. testmetode 2 tester kun verneklær iht. boksmetoden foran på klærne på et begrenset område og i en kort periode.

MASCOTs produkter som er sertifisert iht. denne standarden, er utelukkende testet ut fra testmetode 2. Det betyr at verneklærne kun er egnet for kort eksponering for elektrisk lysbue på et begrenset område av klærne.

Denne standarden har erstattet den eldre ENV 50354.

 

MASCOT anbefaler

Hvis du ønsker arbeidsklær som beskytter iht. denne standarden, anbefaler vi:


MASCOT® MULTISAFE

 
Mascot International A/S · Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Danmark · Tlf. +45 8724 4700 · Fax +45 8724 4701 · SE/CVR nr. 1386 3385
Mascot International A/S
Julsøvej 100
8600 Silkeborg
Danmark

Tlf. +45 8724 4700
Fax +45 8724 4701
SE/CVR nr. 1386 3385