MASCOT® WORKWEAR

EN 13034

Produkter fra MASCOT sertifisert iht. EN 13034 yter en begrenset beskyttelse mot flytende kjemikalier.

EN 13034/EN 13034+A1 gir begrenset beskyttelse mot små mengder og sprut av flytende kjemikalier (type 6- og type PB [6]-utstyr). Verneklær med denne sertifisering er godt egnet til bruk i områder der det er risiko for å bli utsatt for sprut av små mengder kjemikalier, men der en full kroppsbeskyttelse ikke er påkrevd. EN 13034 sertifiserte verneklær er godt egnet ved situasjoner der man befinner seg i områder hvor man kan risikere å bli utsatt for kjemikalier i små mengder. Hvis verneklærne blir utsatt for kjemikalier, må man raskt ta dem av.

Verneklær med sertifiseringen EN 13034 er utformet slik at sømmene forhindrer at væske og kjemikalier trenger inn gjennom klærne. For å oppnå best mulig beskyttelse, anbefales det å bruke verneklær som dekker til hele kroppen, enten det er en hel drakt eller to deler som hver for seg er sertifisert iht. EN 13034.

 
Mascot International A/S · Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Danmark · Tlf. +45 8724 4700 · Fax +45 8724 4701 · SE/CVR nr. 1386 3385
Mascot International A/S
Silkeborgvej 14
DK-7442 Engesvang
Danmark

Tlf. +45 8724 4700
Fax +45 8724 4701
SE/CVR nr. 1386 3385