Test center banner
MASCOT® WORKWEAR

Kontroll av stoffer

Før stoffer sendes til lageret, sender leverandørene en prøve til godkjenning i laboratoriet. Denne prøven kontrolleres for blant annet utseende, farge og vekt. Når stoffene senere blir levert til råvarelageret, gjennomlyses alle produkter med et sterkt lys for å finne eventuelle vevingsfeil før produksjonsstart. Samtidig gjøres det stikkprøver av varene i laboratoriet, hvor et stort antall tester utføres og registreres. Stoffene skal oppfylle spesifikke kriterier, noe som danner grunnlaget for den utførte kontrollen. Dette gjøres for å sikre både høy og stabil kvalitet.

Kontroll av ferdige produkter
Kvalitetskontrollen hos MASCOT er svært omfattende og utføres grundig i alle produksjonens faser. På MASCOTs fabrikk i Vietnam er det 70 personer ansatt for å kontrollere varenes kvalitet. Det er 100 % kvalitetskontroll. Kontroll etter alle deloperasjoner, inspeksjon av det ferdige produktet samt ekstra stikkprøver.
  
Mascot International A/S · Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Danmark · Tlf. +45 8724 4700 · Fax +45 8724 4701 · SE/CVR nr. 1386 3385
Mascot International A/S
Julsøvej 100
8600 Silkeborg
Danmark

Tlf. +45 8724 4700
Fax +45 8724 4701
SE/CVR nr. 1386 3385