MASCOT® WORKWEAR

Sosialt ansvar

MASCOT er Europas største privateide produsent av arbeidsklær og vi anser sosial ansvarlighet som en naturlig del av det å drive bedriften. Hos oss er ikke målet bare å skape en lønnsom bedrift, men også å oppfylle vårt etiske, sosiale og miljømessige ansvar.

Etiske retningslinjer
I MASCOT jobber vi ut fra globale etiske retningslinjer, en såkalt Code of Conduct, som består av en rekke grunnleggende prinsipper for etisk og ansvarlig adferd verden rundt.

Dokumentasjon av sosialt ansvar
Produksjonen i bade MASCOT Vietnam og MASCOT Laos er SA 8000 sertifisert. SA 8000 er en dokumentasjon av sikre og trygge arbeidsforhold. Bedrifter som oppnår SA 8000 kan vise og dokumentere at de ikke bruker barnearbeid eller tvangsarbeid, har et godt arbeidsmiljø tilpasset lokale forhold, organisasjonsrett, ingen diskriminering, rimelige arbeidstider og lønninger, og et effektivt ledelsessystem med blant annet kontroll av underleverandørers medarbeiderforhold.

MASCOT har hatt europeisk ledelse og europeiske arbeidsstandarder med blant annet helseforsikring, gratis kantine, fagforening, et høyt sikkerhetsnivå og gratis legeklinikk for alle ansatte helt siden etableringen av fabrikken i Vietnam. Det å gå gjennom den strukturerte prosessen som en SA 8000-sertifisering krever har dermed vært en naturlig formalisering at de eksisterende arbeidsforholdene. Les mer om SA 8000.

Lokalsamfunnet
Som en familieeid bedrift med hovedkontor i Silkeborg legger vi vekt på det å spille en aktiv rolle i lokalsamfunnet, og støtter diverse aktiviteter og foreninger. For øyeblikket er MASCOT også hovedsponsor for superligaklubben Silkeborg IF.

 

Relevante linker

 
Mascot International A/S · Julsøvej 100 · 8600 Silkeborg · Danmark · Tlf. +45 8724 4700 · Fax +45 8724 4701 · SE/CVR nr. 1386 3385
Mascot International A/S
Julsøvej 100
8600 Silkeborg
Danmark

Tlf. +45 8724 4700
Fax +45 8724 4701
SE/CVR nr. 1386 3385