MASCOT® WORKWEAR

Samfunns- og miljøansvar

– en konstant leting etter sosialt ansvarlige materialer og metoder

Hos MASCOT er de samfunnsmessige, miljømessige og økonomiske aspektene tett forbundet. Det skal være kvalitet i alle ledd. Et kontinuerlig bevis på at vi sikrer kvalitet i prosessene våre, er MASCOTs ISO 9001-sertifisering. ISO 9001 er en sertifisering av kvalitetsledelsen vår. Den har – akkurat som MASCOT – et spesielt fokus på å forbedre evnen til å konsekvent levere produkter og tjenester som oppfyller kundenes krav. Vi vurderes fortløpende opp mot ISO 9001 av en objektiv part.

Vår ambisjon er at vi skal overgå kundenes behov og krav. Vi har også et ansvar for å være fremsynte med tanke på å gjøre alt vi kan for bærekraftige og samfunnsmessige forhold. Derfor var vi blant de første som etablerte vår egen produksjon av arbeidsklær i Vietnam og Laos. Her sikrer vi kvalitet i både produkter og arbeidsforhold. Det samfunnsmessige aspektet har vært i fokus gjennom hele oppbyggingen av vår egen produksjon. Vi oppfyller selvfølgelig også alle miljøkrav til gjenvinning av restavfall, rengjøring av avfallsbeholdere etc.

I MASCOT jobber vi ut fra globale etiske retningslinjer, en såkalt Code of Conduct, som består av en rekke grunnleggende prinsipper for etisk og ansvarlig adferd verden rundt.

Vi forsøker også å fortløpende sikre produktene våre. Arbeidsklærproduktene er sikret med Oeko-Tex® Standard 100. Oeko-Tex® er en kvalitetsmerking som kontrollerer grenseverdiene for helseskadelige stoffer i materialene. Vi lager også arbeidsklær i stoffer som er produsert med ISO 14001.  ISO 14001 er et miljøstyringssystem som garanterer kontrollerte prosesser for forarbeid, farging og etterbehandling av vevede tekstiler. Vi bruker også materialer med innhold som kan gjenvinnes, for eksempel CLIMASCOT®. Et annet eksempel er buksene med TENCEL®. Dette er en miljøvennlig fiber som er utvunnet av tre fra bærekraftige plantasjer.

Som tekstilprodusent har vi et kontinuerlig ansvar for å jobbe med å redusere produksjonens miljøpåvirkning til et minimum. Vi er blant annet svært grundige når vi velger leverandører, og vi sjekker leverandørene kontinuerlig. Og sist, men ikke minst: Vi produserer arbeidsklær i høy kvalitet som holder lenge, i stedet for å produsere for kort holdbarhet og dermed unødig bruk av ressurser.
 
Mascot International A/S · Julsøvej 100 · 8600 Silkeborg · Danmark · Tlf. +45 8724 4700 · Fax +45 8724 4701 · SE/CVR nr. 1386 3385
Mascot International A/S
Julsøvej 100
8600 Silkeborg
Danmark

Tlf. +45 8724 4700
Fax +45 8724 4701
SE/CVR nr. 1386 3385