MASCOT® WORKWEAR

MASCOT Laos helt til topps med sosiale standarder

5. oktober 2016
Etter flere måneders forberedelser er MASCOT Laos nå blitt SA 8000-sertifisert som den første bedriften i Laos, i overensstemmelse med de nye og skjerpede kriteriene i SA 8000/2014.

De uavhengige revisorene fra British Standards hadde masse ros på lager på alle plan ved den avsluttende gjennomgangen av bedriften: «Vi har aldri før sett en bedrift i Laos med et så høyt nivå. Det er veldig, veldig positivt», sa lederen av revisorteamet, Nguyen Thu Ha, på presentasjonen.

 
   
Revisorene hadde detaljfokus på alle områdene av driften: Lønn- og arbeidsforhold, sikkerhet i alle avdelinger, HR-administrasjon, og ikke minst bedriftens utdannelsesmessige innsats.

I henhold til de nye, skjerpede reglene har bedriften blant annet plikt til å etablere et såkalt Social Performance Team, som har som oppgave å regelmessig overvåke om bedriften overholder sine forpliktelser. Teamet opererer uavhengig av bedriftens ledelse, og har blant annet mandat til å komme med forbedringsforslag. I tilfelle en uenighet skulle oppstå, har teamet rett til å rapportere saken til de uavhengige SA8000-revisorene.

De nye reglene har også mye sterkere fokus på diskriminering: Bedriften har en spesiell forpliktelse til å holde øye med dette og iverksette tiltak hvis det forekommer diskriminering på arbeidsplassen grunnet kjønn, rase, seksualitet, osv.

 

Relevante linker

 
Mascot International A/S · Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Danmark · Tlf. +45 8724 4700 · Fax +45 8724 4701 · SE/CVR nr. 1386 3385
Mascot International A/S
Julsøvej 100
8600 Silkeborg
Danmark

Tlf. +45 8724 4700
Fax +45 8724 4701
SE/CVR nr. 1386 3385