Nyttår ble feiret hos MASCOT Laos

Gode, sikre og trygge arbeidsforhold i produksjonen - Nyttår Laos - Lao traditions - New Year - 2019
15. April 2019
Tradisjonen tro ble det laotiske nyttåret feiret med en stor fest. Ifølge den laotiske kalenderen går vi nå inn i år 2562, og MASCOTs medarbeidere i Laos ønsket det nye året velkommen med bønner og en stor medarbeiderfest.

Nyttårsfesten for de 823 medarbeiderne i MASCOT Laos er også en medarbeiderfest. Festen startet med en høytidelig buddhistisk bønn for å takke de himmelske krefter og be om deres støtte i det kommende året. Deretter ble dagens underholdning presentert. Underholdningen bestod som vanlig av at medarbeiderne opptrådte for hverandre. Dette er et av høydepunktene under festen, og medarbeiderne bruker flere uker på å forberede både underholdningen og kostymene. Nyttårsfesten hos MASCOT Laos ble avsluttet med utdeling av priser for den beste underholdningen, loddtrekninger, utdeling av priser for årets medarbeiderinnsats og en tradisjonell laotisk dans.

Et år med muligheter

Med nyttårsfesten feires både året som har gått og året som kommer. Og for MASCOT Laos har det foregående året vært et år med mange nye og spennende tiltak. 2018 var nemlig året da utvidelsen av fabrikken med 21 000 m2 ble satt i gang, og i dag er den på over 30 000 m2. Med utbyggingen av fabrikken får MASCOT plass til 20 nye produksjonslinjer, noe som betyr at antallet medarbeidere kan økes betydelig. I tillegg har vi satt i gang arbeidet med en ytterligere utvidelse på 20 000 m2. Fabrikken på over 50 000 m2 er planlagt å stå ferdig i år 2020.

En arbeidsplass med fokus på sosialt ansvar

Med utvidelsen og implementeringen av de nye produksjonslinjene får MASCOT mulighet til å tilby enda flere laotere gode arbeidsbetingelser, med ordnede arbeidstider og lønnsforhold. MASCOTs fabrikker i både Laos og Vietnam er sertifisert etter den internasjonale standarden for sosialt ansvar – SA8000. Helt fra MASCOTs første produksjonsenhet i Vietnam ble tatt i bruk i 2008, har MASCOT fokusert på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø for sine ansatte.

Bilder fra nyttårsfesten

Gode, sikre og trygge arbeidsforhold i produksjonen - Nyttår Laos - 2019

Gode, sikre og trygge arbeidsforhold i produksjonen - Nyttår Laos - dancing - 2019

Gode, sikre og trygge arbeidsforhold i produksjonen - Nyttår Laos - dancing - 2019

Gode, sikre og trygge arbeidsforhold i produksjonen - Nyttår Laos - fashion show - 2019

Gode, sikre og trygge arbeidsforhold i produksjonen - Nyttår Laos - fashion show - I love MASCOT - 2019

Gode, sikre og trygge arbeidsforhold i produksjonen - Nyttår Laos - group photo - 2019

Bilder fra fabrikken i Laos

Gode, sikre og trygge arbeidsforhold i produksjonen - Nyttår Laos - New factory 2019

Gode, sikre og trygge arbeidsforhold i produksjonen - Nyttår Laos - New factory 2019

Gode, sikre og trygge arbeidsforhold i produksjonen - Nyttår Laos - New factory 2019

Gode, sikre og trygge arbeidsforhold i produksjonen - Laos - New factory 2019